Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Проекти

Rainbow Shield (Подобряване на правната защита на ЛГБТИ хората в България)

Основната цел на проекта Rainbow Shield, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България посредством повишаване квалификацията на юристи да водят дела на ЛГБТИ хора, както и подобряване на техните практики и методологии в тази сфера. 

На ръба на приемането: Преодоляване на дискриминацията чрез овластяване на ЛГБТИ общността в България (BrinkItOn)

Основната цел на проектa BrinkItOn, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри нивата на социално приемане на ЛГБТИ хората в България.

Насърчаване на училищна среда, приветстваща различията

превенция и борба с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие

LoveMoves: Правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС (2018 – 2019 г.)

Основната цел на проекта е да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки на ЕС, които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС.

Diverse Identities in Sport (2018 – 2019 г)

Динамичен международен проект, адресиращ неравенствата в сферата на спорта, срещани от ЛГБТИ хора.

Narrowing the Margins (2018 – 2019 г.)

Narrowing the margins е предизвикателен и новаторски международен проект, който се фокусира върху включването на онези, които са засегнати от най-силно изключване в сферата на спорта.

Национално проучване на климата в средните училища България по отношение на ЛГБТИ младежи (2018 г.)

Информацията, събрана от това проучване, ще ни помогне обективно да представим ситуацията с ЛГБТИ учениците и какви са предизвикателствата пред тях в училище днес.

Мониторинг на прилагането на Препоръка cm/rec (2010)5 на Комитета на министрите за мерки със справяне с дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност (2018)

През 2018 г. Съветът на Европа предприема преглед на прилагането на Препоръката в страните-членки, като проучва произхождащите от прилагането ѝ промени, които всяка държава е реализирала.

Преход към и интеграция на ново работно място за ЛГБТ хора (Окт. 2017 – Окт. 2019)

С този проект „KliQ vzw” има за цел да подобри положението на всички ЛГБТ лица – и на по-широк кръг от  gender nonconforming лица – на пазара на труда.

Излез напред! „Овластяване и подкрепа на ЛГБТ жертви на престъпления от омраза“ (2017 – 2018 г.)

Проблемът с престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ все повече бива разпознаван от международните организации и от редица правителства в Европа, но международни усилия за справяне с този феномен все още не са разработени. За да се борим успешно с него е нужен ефективен междуведомствен отговор, който адресира едновременно недокладването на престъпленията и предоставянето на достъпни услуги за подкрепа на жертвите.

Проучване на положението на ЛГБТИ семействата в България (2016 – 2017 г.)

Проектът целеше да повиши информираността на ЛГБТИ активистите и на институциите, занимаващи се с човешки права, правосъдие, социални, образователни и здравни политики, за съществуващите правни и социални проблеми на  ЛГБТИ семействата.

Health4LGBTI (2016 – 2017 г.)

Пилотен проект, целящ намаляването на неравенствата при достъп до здравни услуги, срещани от ЛГБТИ хората.

Към изграждане на ЛГБТИ-приобщаващи училищни политики в България (2015 г.)

През периода януари – октомври 2015 г., Билитис проведe качествено проучване, което целеше да отговори на въпроса, „до каква степен средните училища в София, осигуряват включваща среда за ЛГБТИ ученици и учители?“.

Bleeding Love: превенция на домашното насилие и насилието при излизане на среща над лесбийки и транс жени (2015 г.)

В рамките на проекта бяха създадени два кратки филма, изследващи насилието над ЛБТ жени:

The second closet

Tiger Susi

Разработване на Пътна карта за равнопоставеност на ЛГБТИ в България (2014)

Проектът промотираше идеята за национален план за равенство на ЛГБТИ хората пред българските власти.

Смяна на пола на транс и интерсекс хора в България: Изследване на правната рамка и съдебната практика и стратегия за подобряването им (2012 г.)

Проектът създаде база за създаване на Национална правна стратегия за признаване на пола за транс и интерсекс хора, базирана на оценка на регулаторното въздействие (оценка на закони и разпоредби, които по някакъв начин са релевантни за правното признаване на пола) и задаване на конкретни цели за подобряване на процедурата за признаване на пола.

“Училища за всички” – It Takes All Kinds (2010 – 2012 г.)

Международна партньорска инициатива на 10 Европейски страни, имаща за цел да елиминира дискриминацията, хомофобията и трансфобията в училищата на Европейския съюз.