Рейнбоу хъб без граници

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
12 месеца (1 август 2022 - 31 юли 2023)
Партньори:
Фондация Глас
Финансиран от:
Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

За проекта

Проектът “Рейнбоу хъб без граници” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 24 977 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е насочен към повишаване на капацитета на персонала на Рейнбоу Хъб за работа с бежанци, жертви на трафик, както и секс работници. В рамките на проекта ще бъдат обучени екипите на организациите, работещи в Рейнбоу Хъб (Билитис, ГЛАС и Саффо) за предоставяне на адекватна подкрепа на бежанци и ще изгради тясно сътрудничество с организации (НПО и публични), подкрепящи бежанците от Украйна. 

Цели и дейности на проекта

Проектът ще допринесе за намаляване на отрицателните ефекти от войната в Украйна върху ЛГБТИ бежанци, като им осигури адекватна подкрепа, съдействаща за тяхното недискриминативно приемане, регистриране и третиране, както и за тяхната интеграция у нас. Рейнбоу хъб ще предостави безопасна среда за оказване на хуманитарна помощ, консултации и насочване към други организации и институции, които могат да отговорят на техни идентифицирани индивидуални нужди. Партньорите ще предоставят психологическа подкрепа, насочване към правни и здравни услуги, помощ при намиране на настаняване, работа или училище за деца на ЛГБТИ семейства.

Преки ползватели ще бъдат ЛГБТИ бежанци от Украйна и трети страни, които ще получават подкрепа за справяне с ефектите от войната и интеграция.

Проектът ще увеличи устойчивостта на Рейнбоу хъб, както чрез повишаване на видимостта му в публичното пространство, така чрез повишаване на разнообразието от услуги и дейности, които осигурява за овластяване на ЛГБТИ общностите.