SOT. School’s OUT

Открити в училище

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
24 месеца (ноември 2020 – ноември 2022)
Партньори:
Cavaria VZW (Белгия); ILGA Portugal (Португалия); Centro risorse LGBTI (Италия); Universitα degli Studi di Brescia (Италия)
Уеб сайт на проекта:

За проекта

Проектът SOT, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, обхваща темата за трудностите, с които се сблъскват ЛГБТИ учениците в четирите страни-участнички: Белгия, Италия, Португалия и България. Екипът по проекта си поставя за цел да обучи учители и да подкрепи училищния персонал в успешното прилагане на включващи политики в училище чрез цялостен подход. В дългосрочен план това ще доведе до по-добро психическо благосъстояние на всички ученици в резултат на въвеждането на политики за безопасна и приобщаваща училищна среда за всички.

Цели на проекта

 

  • Разработване на програма за приобщаващ училищен цикъл, базирана на анализ на добри практики и на актуалната ситуация в училище.
  • Разработване на наръчник за приобщаващ училищен цикъл, който включва поредица от обучителни инструменти и информация за тяхното приложение в училище.

 

  • Апробиране на програмата за приобщаващ училищен цикъл, заедно с разработените инструменти за обучение на учители, в 2 училища в България (общо 8 училища в рамките на проекта).