Икономическо овластяване

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
24 месеца (юли 2023 – юни 2025)
Партньори:
Фондация Глас
Финансиран от:
Alliance for Gender Equality in Europe (AGEE)

За проекта

Основната цел на проекта, финансиран от Alliance for Gender Equality in Europe (AGEE), е да спомогне интегрирането на пазара на труда на лесбийки, транс и небинарни хора. Тази група хора е особено уязвима именно защото често се намира в неравностойно положение и/или се сблъсква с трудности при намирането на работа. Това се случва поради липсата на съответствие с доминиращите норми и идеи какви трябва да бъдат жените и мъжете, както и начина, по който трябва да се държат.

Ние разбираме пола отвъд бинарния модел мъж-жена. Равенството между половете означава равни права, отговорности и възможности за всички хора, независимо от тяхната джендър идентичност. Ние разбираме икономическото овластяване като възможности за реализиране на потенциала на човека на пазара на труда.

Цели и дейности на проекта

Подходи за увеличаване на икономическите възможности на целевите групи:

  • – Индивидуална и групова работа с консултанти/психолози за преодоляване на интернализираната стигма и кандидатстване без страх за работни места, които отговарят на индивидуалните квалификации.
  • – Кариерно ориентиране, което включва създаване на индивидуален план за кариерно развитие от страна на всеки участник.
  • – Предоставяне на информация за компании и организации, които подкрепят равенството между половете на работното място.
  • – Обучение за развитие на умения за успешно представяне на интервю за работа и подготовка на професионална автобиография.
  • – Предоставяне на психо-социална подкрепа с цел подобряване на адаптацията на работното място.
  • – Организиране на Кариерен форум – събитие, което дава възможност на участниците в програмата да се срещнат с работодатели, които търсят нови служители.

Заявете своето желаение за участие тук и ние ще се свържем с вас.