Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Динамичен международен проект, адресиращ неравенствата в сферата на спорта, срещани от ЛГБТИ хора.

Цели:

  • Да повиши осведомеността за иновативните и приобщаващи видове подход за повишаване на участието и равния достъп на тези, които биват изключени, заради своята полова идентичност или сексуална ориентация.
  • Да проучи достъпа, участието и видимостта на хората с различни идентичности в спорта, в частност куиър хора.

Дейности:

  • Дейности във всяка от участващите държави за привличане на хора с различни идентичности, заедно с професионалисти от областта на спорта, с цел проучване на иновативни подходи към социалното приобщаване.
  • Откриване и заснемане на историите на куиър атлети с разнообразни идентичности.

Създаване на документален филм, разказващ историите и предизвикателствата пред куиър атлетите спортистите.

  • Финална конференция за разпространение на добрите практики за приобщаване в спорта с професионалисти, които работят в тази сфера. Целта на конференцията е професионалистите да бъдат информирани за ползите от социалното включване на хора с разнообразни идентичности  в спорта.

  

Партньори:

LEAP Sports, Шотландия

Фондация “Ресурсен център – Билтиис”, България

DISCOVER FOOTBALL, Германия

CIVIL WORKS ASSOCIATION, Унгария