Diverse Identities in Sport

Динамичен международен проект, адресиращ неравенствата в сферата на спорта, срещани от ЛГБТИ хора.

Цели:

  • Да повиши осведомеността за иновативните и приобщаващи видове подход за повишаване на участието и равния достъп на тези, които биват изключени, заради своята полова идентичност или сексуална ориентация.
  • Да проучи достъпа, участието и видимостта на хората с различни идентичности в спорта, в частност куиър хора.

Дейности:

  • Дейности във всяка от участващите държави за привличане на хора с различни идентичности, заедно с професионалисти от областта на спорта, с цел проучване на иновативни подходи към социалното приобщаване.
  • Откриване и заснемане на историите на куиър атлети с разнообразни идентичности.

Създаване на документален филм, разказващ историите и предизвикателствата пред куиър атлетите спортистите.

  • Финална конференция за разпространение на добрите практики за приобщаване в спорта с професионалисти, които работят в тази сфера. Целта на конференцията е професионалистите да бъдат информирани за ползите от социалното включване на хора с разнообразни идентичности  в спорта.

  

Партньори:

LEAP Sports, Шотландия

Фондация “Ресурсен център – Билтиис”, България

DISCOVER FOOTBALL, Германия

CIVIL WORKS ASSOCIATION, Унгария