LOVEMOVES: ПОДКРЕПИ ПРАВАТА НА ЛГБТИ СЕМЕЙСТВАТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хората все още са широко разпространени в Европейския съюз. През 2001 г. Холандия става първата страна в света, узаконила брачното равенство за еднополови двойки. Това създава прецедент, последван от десетки други страни както в Европа, така и извън нея. Днес двадесет и две от страните-членки в Европейския съюз вече предлагат някаква форма на узаконяване на връзките на еднополови семейства – регистрирано съжителство или брак.

В същото време, изследване на ценностните нагласи на българите през 2017 г. показва, че над 75% от интервюираните са против да бъде разрешено на хора от един и същи пол да сключват брак. Според резултатите от първото за България проучване сред пребиваващи в страната еднополови двойки с признат брак или съжителство в друга страна – членка на ЕС, никое от правата на съпрузи и партньори, които имат в други държави, не се признава на двойките в България. Това включва право на пребиваване, упражняване на родителски права, имуществено право и право на наследяване. Интервюираните семейства свързват България със силно изразено чувство за несправедливост, поради системната дискриминация от страна на институциите, и негативната обществена нагласа и стигма към еднополовите връзки.

Кристина и Мариама са двойка от Австралия и Франция, която сключва брак на 1 юни 2016 г. във Франция. По-късно същата година Кристина, австралийска гражданка, получава позволение за пребиваване в София, България. Според Директива 2004/38/EC всеки гражданин на Съюза се ползва от свобода на придвижване за семейството си в страните от ЕС, дори и неговият съпруг да не е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, какъвто е случаят на Кристина. Въпреки това, през 2017 г. Дирекция „Миграция“ към МВР отказва правото ѝ да пребивава в България, като се основава на това, че еднополовите бракове не са позволени според Конституцията на България.

Подкрепи Кристина и Мариама като подпишеш петицията тук и призови Европейските институции да се застъпят за правата на еднополовите двойки и ЛГБТИ+ семействата.

Джанет има сключен граждански брак с българка. Двете узаконяват връзката си в Дания, а скоро след това им се ражда момченце. Без разрешението на Джанет, българката довежда детето в България и по този начин ограничава правото на майка му да го вижда и да се грижи за него.

Това е историята на Джанет. Подкрепи я, като подпишеш петицията тук и призови Европейските институции да се застъпят за правата на еднополовите двойки и ЛГБТИ+ семействата.

„Ние сме Лили и Дари. Заедно сме от почти 9 години. Ние сме една от хилядите еднополови двойки в България, които живеят извън закона, в правен вакуум.

Узаконихме връзката си в Кралство Великобритания. След връщането си в България отидохме в общината да подадем заявление за промяна на семейното си положение, както изисква Законът за гражданската регистрация. Отказаха ни! Оттогава се борим Столична Община, Административен съд София-град и Върховния административен съд да признаят брака ни. Вярваме в справедливостта и правовата държава, а безрезервната подкрепа на организации-защитници на човешките права, които застанаха до нас ни дава сили!“

Това е историята на Лили и Дари. Подкрепи ги, като подпишеш петицията тук и призови Европейските институции да се застъпят за правата на еднополовите двойки и ЛГБТИ+ семействата.