Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Love moves

LOVEMOVES: ПОДКРЕПИ ПРАВАТА НА ЛГБТИ СЕМЕЙСТВАТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хората все още са широко разпространени в Европейския съюз. През 2001 г. Холандия става първата страна в света, узаконила брачното равенство за еднополови двойки. Това създава прецедент, последван от десетки други страни както в Европа, така и извън нея. Днес двадесет и две от страните-членки в Европейския съюз вече предлагат някаква форма на узаконяване на връзките на еднополови семейства – регистрирано съжителство или брак.

В същото време, изследване на ценностните нагласи на българите през 2017 г. показва, че над 75% от интервюираните са против да бъде разрешено на хора от един и същи пол да сключват брак. Според резултатите от първото за България проучване сред пребиваващи в страната еднополови двойки с признат брак или съжителство в друга страна – членка на ЕС, никое от правата на съпрузи и партньори, които имат в други държави, не се признава на двойките в България. Това включва право на пребиваване, упражняване на родителски права, имуществено право и право на наследяване. Интервюираните семейства свързват България със силно изразено чувство за несправедливост, поради системната дискриминация от страна на институциите, и негативната обществена нагласа и стигма към еднополовите връзки.

Кристина и Мариама са двойка от Австралия и Франция, която сключва брак на 1 юни 2016 г. във Франция. По-късно същата година Кристина, австралийска гражданка, получава позволение за пребиваване в София, България. Според Директива 2004/38/EC всеки гражданин на Съюза се ползва от свобода на придвижване за семейството си в страните от ЕС, дори и неговият съпруг да не е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, какъвто е случаят на Кристина. Въпреки това, през 2017 г. Дирекция „Миграция“ към МВР отказва правото ѝ да пребивава в България, като се основава на това, че еднополовите бракове не са позволени според Конституцията на България.

Подкрепи Кристина и Мариама като подпишеш петицията тук и призови Европейските институции да се застъпят за правата на еднополовите двойки и ЛГБТИ+ семействата.

Джанет има сключен граждански брак с българка. Двете узаконяват връзката си в Дания, а скоро след това им се ражда момченце. Без разрешението на Джанет, българката довежда детето в България и по този начин ограничава правото на майка му да го вижда и да се грижи за него.

Това е историята на Джанет. Подкрепи я, като подпишеш петицията тук и призови Европейските институции да се застъпят за правата на еднополовите двойки и ЛГБТИ+ семействата.

„Ние сме Лили и Дари. Заедно сме от почти 9 години. Ние сме една от хилядите еднополови двойки в България, които живеят извън закона, в правен вакуум.

Узаконихме връзката си в Кралство Великобритания. След връщането си в България отидохме в общината да подадем заявление за промяна на семейното си положение, както изисква Законът за гражданската регистрация. Отказаха ни! Оттогава се борим Столична Община, Административен съд София-град и Върховния административен съд да признаят брака ни. Вярваме в справедливостта и правовата държава, а безрезервната подкрепа на организации-защитници на човешките права, които застанаха до нас ни дава сили!“

Това е историята на Лили и Дари. Подкрепи ги, като подпишеш петицията тук и призови Европейските институции да се застъпят за правата на еднополовите двойки и ЛГБТИ+ семействата.