Да ти разкажем повече за нас.

Билитис развива, подкрепя и овластява ЛГБТИ общността в България.

През 2004 година, няколко хомо- и бисексуални жени сформират неформална група, в която да общуват помежду си, водени от нуждата да бъдат себе си и да изследват разнообразната ЛГБТИ култура. Така се изгражда малка сплотена общност от куиър жени и се ражда Билитис, първата ЛГБТИ организация, водена от жени и фокусираща се върху женските нужди и права. Моника Писанкънева, основателка на организацията, избира името Билитис. Според легендите, Билитис е най-вярната ученичка на Сафо от остров Лесбос, която е продължила делото на легендарната поетеса, възпяваща любовта между жени.

През годините разширихме обхвата на дейностите си и успяхме да изградим многообразен и отдаден екип. Гордеем се, че от 2009 година сме част от организаторите на София Прайд, както и че заедно с нашите партньори управляваме единствения общностен ЛГБТИ център в България – Rainbow Hub. С всички наши дейности се стремим да развиваме активна и обединена ЛГБТИ общност и вярваме, че заедно можем да изградим по-приемаща и безопасна среда за всички хора в България.

  Катализатор за активизиране

  Катализатор за активизиране

  Катализатор за активизиране

  Катализатор за активизиране

  Катализатор за активизиране

  на ЛГБТИ хората в България

  на ЛГБТИ хората в България

  на ЛГБТИ хората в България

  на ЛГБТИ хората в България

  на ЛГБТИ хората в България

Фондация Билитис

Мисия и ценности

МИСИЯ

Нашата мисия е премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на лесбийки, гей мъже, бисексуални, транс* и интерсекс (ЛГБТИ) хората в България.

 

ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са човешко достойнство, свобода, демокрация, върховенство на закона, равенство, солидарност, справедливост, приобщаване, недискриминация и права на човека. Билитис споделя и утвърждава ценностите на ЕС.

Фондация Билитис

Визия и подход

ВИЗИЯ

Работим за общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран заради това, което е.

 

ПОДХОД

Билитис безкомпромисно защитава равнопоставеността, безрезервно подкрепя и насърчава общността и споделя солидната си интерсекционална експертиза. Подходът ни е основан на правата на човека и прякото участие на нашите общности.

Фондация Билитис

Цели

В изпълнение на своята мисия, ние идентифицирахме четири стратегически приоритета:

  • Развиване, овластяване и подкрепа за ЛГБТИ общността в България.
  • Законодателна промяна за зачитане на човешките права на ЛГБТИ хората в България.
  • Повишаване на информираността и чувствителността на специалисти в различни сфери на обществения живот по ЛГБТИ теми.
  • Повишаване осведомеността относно състоянието на ЛГБТИ правата и демокрацията в България на международно ниво.

Билитис общности

Екипът на Билитис

Pol Naidenov
Директор, Административен мениджър

Пол Найденов

Пол Найденов е първият открит интерсекс активист в България. Той е член и основател на Билитис и T.I.A. (Транс, интерсекс и техните съмишленици). Пол е основател и член на борда на международната интерсекс организация – OII-Europe.
Основните му интереси са съсредоточени в сферата на човешките и граждански права на интерсекс и транс хората и децата. Работи по теми, свързани с достъпа до медицински и социални услуги, правна смяна на пола и социална адаптация на транс и интерсекс хора. По образование е програмист и QA компютърен специалист.
Manuela Popova
Директор, Комуникационен мениджър

Мануела Попова

Мануела е активен доброволец в различни проекти и инициативи вече над 10 години. Участвала е в редица обучения и семинари и е сертифициран лидер на младежки обмени. Учила е връзки с обществеността в Нов Български Университет и има дългогодишен опит в дигиталните комуникации и маркетинг дейностите. Става част от екипа на Билитис през април 2020 г. в ролята си на Комуникационен мениджър. Каузите, които подкрепя, са свързани основно с фениминизъм и ЛГБТИ права. Тя е носител на специален приз „Вдъхновение на годината“, връчен от Български хелзинкски комитет по повод проекта ѝ, насочен към разбиване на стереотипите в обществото „Не ми се обиждай, но…“
Старши координатор на транс програми

Робин Златаров

Робин е активен доброволец в различни инициативи от близо 7 години. Преди да постъпи в организацията през 2022, той участва в дейностите на Билитис и помага за поддръжката на общностния център Рейнбоу Хъб. Има опит в организацията на събития и воденето на работилници по различни теми.
През 2021, с помощта на Билитис, създава младежката транс група ТрансМисия, чрез която се създава изложбата “Живей своята истина”, както и информационен инстаграм акаунт. В момента учи психология в Нов Български Университет и се интересува от менталното здраве на ЛГБТИ+ общността. Като небинарен активист, ключов фокус на работата му е благополучието и развитието на транс общността в България.
Координатор

Калин Кисьов

Калин е младежки работник и социален активист. Завършил е университета в Лийдс в Обединеното кралство, и има бакалавърска степен по Организационен мениджмънт и Човешки ресурси. Калин е заемал длъжността ,,Представител по въпросите на Равенството и Приобщаването‘‘ в Бизнес факултета на университета в Лийдс, където е част от разработката на обучение по въпросите на многообразието, което всички студенти на университета трябва да преминат в началото на академичния си път. Калин проявява задълбочен интерес в областта на правата на човека, политиката, историята, географията и дипломацията. Участвал е в множество обучения по програма "Еразъм+", има опит в организирането на работилници и мечтае да развие капацитета на Билитис като организация-домакин на такива инициативи. Владее свободно български, английски и испански език.
Координатор на транс програми

Ади Петров

Официални сътрудници на Билитис

Miroslava Manavska
Спортен координатор

Мира Манавска

Мирослава се занимава активно със спорт още от детските си години. През 2018 г. пренася опита си от сферата на спорта в доброволческата си дейност към Билитис като Спортен координатор. Заедно с екипа на организацията доразвива София Прайд Спорт (спортната програма, придружаваща София Прайд), и инициира серия от спортни дейности за общността през цялата година. Заедно с това, Мирослава работи по редица международни проекти и дейности на Билитис в сферата на ЛГБТИ правата и спорта.
Има интереси в сферата на холистичното здраве, неформалното образование и психологията, които използва активно в доброволческата си дейност. В момента завършва магистърска степен във ВСУ, специалност Психология, и се обучава в Института по неорайхианска аналитична психотерапия в София.
Silviya Petkova
Адвокат

Силвия Петкова

Силвия е магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 150 научни публикации в български и чуждестранни правни издания, лектор е в редица обучителни семинари за държавни служители. Силвия е инициатор и участник в множество обществени дискусии, свързани с проблемите на законодателството в областта на наказателното право и правата на човека. Има множество специализации в областта на защита правата на човека на Съвета на Европа, сред които право на зачитане на личния и семейния живот; борба с расизма, хомофобията и ксенофобията; борба с речта от омраза и престъпленията от омраза; насилие над жени и домашно насилие.
Адвокат

Наташа Добрева

Наташа Добрева е магистър по международно право по права на човека (2007г) и адвокат от Софийска адвокатска колегия (2007г), със специализация - повереник на пострадали от престъпления. Тя води стратегически дела в ЕСПЧ, където е спечелила 22 дела и 3 привременни мерки. Пред ЕСПЧ тя подава жалби от името на трансджендър лица срещу правителствата на България и Русия. Нейни знакови дела в защита на правото на полово самоопределение са Я.Т. с/у България и Савиновских и др. с/у Русия. В момента, в ЕСПЧ са регистрирани 3 нейни жалби срещу България, от името на жени в еднополови партньорства и техните деца, и една жалба с оплакване от нарушена свободата на събрание – случая Бургас Прайд. На национално ниво, адв. Добрева е водила дела за признаване на пол в 7 градове на страната. Тя представлява г-жа К.Х. в преюдициалното производство от 2024г в Съда на Европейския съюз относно правото на европейските трансджендър граждани на достъп до съд и предимството на правото на ЕС пред националните дефиниции за пол.

Стани доброволец в Билитис

Дарители на Билитис

Текущи

Предишни

Стани дарител в Билитис!

Виждаш себе си като част от промяната и искаш да подкрепиш дейността ни? Това е страхотно! Виж начините да го направиш.

Дари ни бъдеще!

Билитис членува в

Имаш нужда от съдействие?