Мониторинг на прилагането на Препоръка cm/rec (2010)5

на Комитета на министрите за мерки със справяне с дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
12 месеца (2016 - 2017)

За проекта

Проектът целеше да повиши информираността на ЛГБТИ активистите и на институциите, занимаващи се с човешки права, правосъдие, социални, образователни и здравни политики, за съществуващите правни и социални проблеми на  ЛГБТИ семействата. По този начин положи основата на една бъдеща стратегия за застъпничество по отношение установените нужди на ЛГБТИ семействата и премахване на дискриминацията спрямо тях.

Резултати

Основната цел бе повишаване на информираността на две целеви групи: 1) на ЛГБТИ общността и съюзници (НПО в подкрепа на ЛГБТИ равенството) и 2) публични институции: институциите, които се занимават с дискриминация (Комисия за защита от дискриминация – КЗД, Министерство на правосъдието, Омбудсманът) и някои министерства; разработване на политики в социалната, образователната и здравна сфера.

Дейности:

  • През 2016 г., Билитис проведе качествено изследване за положението на ЛГБТИ семействата в България.
  • В началото на 2017 г., публикува доклад под формата на книга, която е достъпна и онлайн тук