Bleeding Love

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
1 година (февруари 2015 - януари 2016)
Партньори:
Università degli studi di Brescia (Italy), Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (Italy), Zagreb Pride (Croatia), Lithuanian Gay League (Lithuania), ILGA Portugal (Portugal), Háttér Társaság a Melegekért (Hungary), Broken Rainbow LGBT Domestic Violence Service (UK), Cavaria (Belgium)
Финансиран от:
Европейската комисия в рамките на специалната програма „Daphne 2007-2013”

За проекта

Проектът Bleeding Love: Повишаване на осведомеността за домашно насилие и насилие при излизане на срещи срещу лесбийки и транс жени в Европейския съюз, съфинансиран от Европейската комисия в рамките на специалната програма „Daphne 2007-2013”, цели да противодейства срещу домашното насилие и насилието при излизане на срещи срещу лесбийки, бисексуални и транс жени (абревиатура: ЛБТ жени). Проектът включва няколко страни членки на Европейския съюз (Италия, Белгия, България, Литва, Обединеното кралство, Португалия, Унгария и Хърватска) и изследва причините за насилието; характеристиките на насилника; начинът, по който насилието възниква и, с помощта на кампания за повишаване на осведомеността, има за цел да направи лесбийките, бисексуалните и транс жените по – чувствителни към темата, и да им помогне да разпознават и предотвратяват насилието.

Цели и дейности на проекта

Проектът има за цел да проучи причините и формите на домашното насилие и насилието при запознанства; да събере, сравни и разпространи информация за добри практики по отношение на превенцията и ще бъде последван от кампания за повишаване на осведомеността както на целевата група, така и на широката общественост. Проучвания на случаи, изследователски доклади, информационни наръчници, видеокампания, публикации в блогове и Twitter, фотоизложба и обобщаваща международна конференция ще помогнат насилието да стане видимо и да бъде премахнато.