T.I.A.: Транс* и Интерсекс

T.I.A. е общностна група за транс и интерсекс хора и техните съюзници и цели предоствяне на подкрепа, а младежката активистка група е място за овластяване на транс* лидери.

Какво е T.I.A?

Неформалната група T.I.A. (Transgender, Intersex and Allies) възникна и продължава да съществува на база взаимопомощ, информираност и дискусия по различни теми. Дейността ѝ е насочена към общността на трансджендър, интерсекс, полово-неутвърждавщите се и други идентичности извън половата бинарност, както и към специалисти, заинтересувани по темата, приятели и семейство.

Основната задача на групата е повишаване на информираността с цел отхвърляне на стигмата, предубеждението, дискриминацията и лъжите, предоставяне на подкрепа и съдействие при нужда и възможност!

Кой може да участва?

Всеки интерсекс или транс човек, техните приятели и близки, както и специалисти. 

Кога и как се провеждат срещите на групата?

Билитис осигурява безопасно пространство за провеждане на срещите на T.I.A. в рамките на общностния център Rainbow Hub. Поради епидемиологичната обстановка, срещите на групата се случват два пъти в месеца или по-рядко (в зависимост от желанието на групата) и с епровеждат в хибридна форма – онлайн и на място в Rainbow Hub.

Tи си транс човек и се интересуваш от активизъм?

Стани част от ТрансМисия, активистката ни група за транс младежи! Групата има както срещи за взаимопомощ, в които се обсъждат теми, свързани с предизвикателствата, които транс общността среща, така и обучения и срещи за планиране и изпълнение на инициативи в подкрепа на транс общността.

Присъедини се към T.I.A!

Ако си транс* или интерсекс човек и искаш да станеш част от общност на вдъхновени и вдъхновяващи хора, то нашите транс* групи са твоето място!

Pol Naydenov SQ

Фасилитатор

Пол Найденов

“Нямаме нужда от ничие одобрение за съществуването си!”

Общностните групи на Билитис