R.I.S.E.

Повишаване на осведомеността за приобщаване на семействата на дъгата в европейските общества

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
24 месеца (септември 2019 - август 2021)
Партньори:
LGL, Литва; MOZAIKA, Латвия; STOWARZYSZENIE MILOSC NIE WYKLUCZA, Полша; ASOCIATIA ACCEPT, Румъния; Iniciativa Inakost, Словакия

За проекта

Основната цел на проекта RISE, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри нивата на признаване правата на ЛГБТИ семействата в България, Литва, Латвия, Полша, Румъния и Словакия. Това ще бъде постигнато чрез насърчаване на разнообразието в обществото и постигане на по-добро обществено приемане на ЛГБТИ семействата в шестте държави-членки на ЕС, които към момента не предлагат никаква правна форма на регулация на еднополовите семейства. Проектът цели също да гарантира пълно спазване на правото на семеен живот и на свободно движение в ЕС на ЛГБТИ граждани, чрез информиране на обществеността за негативните последици върху качеството на живот на еднополовите двойки в резултат на липсите в настоящото национално законодателство.

Основни дейности

  • Провеждане на информационна кампания, показваща личните истории на няколко ЛГБТИ семейства.
  •  Проучване и оценка на всекидневните предизвикателства, които срещат ЛГБТИ семействата.
  • Реализиране на застъпнически дейности с цел подобряване достъпа до права на ЛГБТИ семействата.