Документи

Ние държим на прозрачността и документите ни са публични.

Документи

Устройствен акт на Фондация Билитис
Правилник за дейността на Фондация Билитис
Етичен кодекс на Фондация Билитис
Политика за защита на личните данни на Фондация Билитис
ПРАВИЛНИК на Хуманитарен фонд за ЛГБТИ хора при Фондация “Ресурсен център Билитис”

Годишни доклади

Годишен доклад 2023 г.
Годишен доклад 2022 г.
Годишен доклад 2021 г.
Годишен доклад 2020 г.
Годишен доклад 2019 г.
Годишен доклад 2018 г.
Годишен доклад 2017 г.
Годишен доклад 2016 г.
Годишен доклад 2015 г.
Годишен доклад 2014 г.
Годишен доклад 2013 г.
Годишен доклад 2012 г.
Годишен доклад 2011 г.

Имаш нужда от съдействие?