Общности и групи за взаимопомощ

Защитени пространства за срещи, дискусии и подкрепа.

ЛГБТИ младежи

BraveLab е защитено пространство за ЛГБТИ+ младежи между 14 и 29 години. Групата е инкубатор за изграждането на уверени, можещи и смели млади лидери на ЛГБТИ общността.

ЛБТИ жени

QueerFemme е групата ни за лесбийки, бисексуални и транс жени. Място за свободно споделяне, подкрепа и сплотяване на общността на куиър жените.

Бисексуални хора

BInonymous е общност от бисексуални, bi-curious хора и всеки, който се самоопределя като попадащ под bi+ шапката. Групата предоставя пространство за споделяне на преживявания и идеи.
Транс* и интерсекс
T.I.A. е общностна група за транс и интерсекс хора и техните съюзници и цели предоствяне на подкрепа, а младежката активистка група е място за овластяване на транс* лидери.

Имаш нужда от съдействие?