Проекти

Дейностите ни са разнообразни и обхващат редица теми. Научи повече за нашата работа.

Изгрев над дъгата

Рейнбоу Мрежа

Икономическо овластяване

Рейнбоу хъб без граници

Improving the Access to HRT and LGR for Trans People in Bulgaria

Rainbow Hub Voice

FORWARD

Colourful childhoods

Гласове на общността

Честна игра

Децата на фокус в разнообразните семейства

SOT. School’s OUT: Открити в училище

Колективен отговор на кризата с COVID-19

Bring-In

Not Just Words

Let’s Go By Talking

Общностен фонд на Сан Диего Прайд

Rainbow Hub

Младежки театри срещу омразата

PREVENT

R.I.S.E.

OpenDoors

Rainbow Shield

BrinkItOn

CHOICE

Rainbow Over Hate

SpeakOut

Diverse Identities in Sport

Narrowing the Margins

LoveMoves

Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища

Мониторинг на прилагането на Препоръка cm/rec (2010)5 на Комитета на министрите

Преход към и интеграция на ново работно място за ЛГБТ хора

Come Forward

Проучване на положението на ЛГБТИ семействата в България

Bleeding Love

Към изграждане на ЛГБТИ-приобщаващи училищни политики в България

Имаш нужда от съдействие?