Проекти

Дейностите ни са разнообразни и обхващат редица теми. Научи повече за нашата работа.

Vital Strategies

FORWARD

Colourful childhoods

Гласове на общността

Честна игра

SOT. School’s OUT: Открити в училище

Колективен отговор на кризата с COVID-19

Bring-In

Not Just Words

Let’s Go By Talking

Общностен фонд на Сан Диего Прайд

Rainbow Hub

Младежки театри срещу омразата

PREVENT

R.I.S.E.

OpenDoors

Rainbow Shield

BrinkItOn

CHOICE

Rainbow Over Hate

SpeakOut

Diverse Identities in Sport

Narrowing the Margins

LoveMoves

Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища

Мониторинг на прилагането на Препоръка cm/rec (2010)5 на Комитета на министрите

Преход към и интеграция на ново работно място за ЛГБТ хора

Come Forward

Проучване на положението на ЛГБТИ семействата в България

Към изграждане на ЛГБТИ-приобщаващи училищни политики в България

Имаш нужда от съдействие?