Narrowing the Margins

Narrowing the margins е предизвикателен и новаторски международен проект, който се фокусира върху включването на онези, които са засегнати от най-силно изключване в сферата на спорта. Много ЛГБТИ хора срещат изключване, а за тези, които имат допълнителни препятствия като увреждания, възраст, етнос, бежански статус, социален статус или високи нива на бедност, равният достъп до физически дейности или спорт е проблематичен.

Цели:

  • Да използва възможностите на мащабни спортни състезания, които привличат много неактивни хора, с цел да се достигне до тези, които са на границите на изключването в спорта.
  • Да използва неформални методологии като начин за насърчаване и поддържане на достъпа и участието в доброволни спортни дейности.
  • Да използва спорта като инструмент за неформален подход.
  • Да създаде синергия между партньорите, чиято експертиза варира между спорт, игри, работа с младежи и общности, и равенство.

Дейности:

  • Дейности за повишаване на осведомеността, които да насърчават социалното включване и равните възможности в спорта.
  • Създаване на наръчник за това как да използваме неформални методи за учене  при работата за равенство в спорта.
  • Финална конференция където наръчникът ще бъде представен.

Партньори

LEAP Sports, Шотландия

Фондация “Ресурсен център – Билитис”, българия

SAPLINQ, Словакия

Seitenwechsel Sportverein für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen, Германия

PARIS 2018, Фанция