Narrowing the Margins

Проектът Narrowing the Margins бе фокусиран върху повишаване на осведомеността и приобщаване на ЛГБТИК+ хората в сферата на спорта.

Много ЛГБТИ хора срещат изключване, а за тези, които имат допълнителни препятствия като увреждания, възраст, етнос, бежански статус, социален статус или високи нива на бедност, равният достъп до физически дейности или спорт е проблематичен.

Този предизвикателен и новаторски многостранен европейски проект събра заедно партньори за:

  • Да използва възможностите на мащабни спортни състезания, които привличат много неактивни хора, с цел да се достигне до тези, които са на границите на изключването в спорта.
  • Да използва неформални методологии като начин за насърчаване и поддържане на достъпа и участието в доброволни спортни дейности.
  • Да използва спорта като инструмент за неформален подход.
  • Да създаде синергия между партньорите, чиято експертиза варира между спорт, игри, работа с младежи и общности, и равенство.

Този проект се състоя от действия във всяка партньорска страна за насърчаване на социалното включване и равни възможности на ЛБГТИК+ хората в спорта. Проектът използва платформите на мултиспортните Европейски първенства 2018 (Глазгоу и Берлин), Гей игрите 2018 (Париж), Световното първенство по водна топка 2018 (Берлин), Световните първенства по волейбол 2018 (София) и Световните първенства по хокей на лед 2019 ( Братислава). Следният кратък филм обобщава дейността на проекта: ВИДЕО (EN версия в сайта)

Можете също да изтеглите нашия последен наръник Using Major Sports Events To Further LGBTIQ+ Equality: A Practice Toolkit

Партньори

LEAP Sports, Шотландия

Фондация “Ресурсен център – Билитис”, Bългария

SAPLINQ, Словакия

Seitenwechsel Sportverein für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen, Германия

PARIS 2018, Фанция