Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Narrowing the Margins

Narrowing the margins е предизвикателен и новаторски международен проект, който се фокусира върху включването на онези, които са засегнати от най-силно изключване в сферата на спорта. Много ЛГБТИ хора срещат изключване, а за тези, които имат допълнителни препятствия като увреждания, възраст, етнос, бежански статус, социален статус или високи нива на бедност, равният достъп до физически дейности или спорт е проблематичен.

Цели:

  • Да използва възможностите на мащабни спортни състезания, които привличат много неактивни хора, с цел да се достигне до тези, които са на границите на изключването в спорта.
  • Да използва неформални методологии като начин за насърчаване и поддържане на достъпа и участието в доброволни спортни дейности.
  • Да използва спорта като инструмент за неформален подход.
  • Да създаде синергия между партньорите, чиято експертиза варира между спорт, игри, работа с младежи и общности, и равенство.

Дейности:

  • Дейности за повишаване на осведомеността, които да насърчават социалното включване и равните възможности в спорта.
  • Създаване на наръчник за това как да използваме неформални методи за учене  при работата за равенство в спорта.
  • Финална конференция където наръчникът ще бъде представен.

Партньори

LEAP Sports, Шотландия

Фондация “Ресурсен център – Билитис”, българия

SAPLINQ, Словакия

Seitenwechsel Sportverein für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen, Германия

PARIS 2018, Фанция