BraveLab

Общностната група за ЛГБТИ+ младежи

Какво е BraveLab?

BraveLab е защитено пространство за ЛГБТИ+ млади хора на възраст от 14 до 29 години. Тук те могат да се срещат и да обсъждат важни за тях теми, сред които осъзнаване на своята ЛГБТИ+ идентичност, разкриване, взаимоотношения със семейството, проблеми на учебното и работно място, психично здраве, превенция на ХИВ/СПИН и други. BraveLab e инкубатор за изграждането на уверени, можещи и смели млади лидери на ЛГБТИ общността.

Кой може да участва?

В BraveLab могат да се включат ЛГБТИ+ млади хора на възраст между 14 и 29 години, които търсят среда от връстници, с които да говорят по важни за тях теми, да обменят опит и най-важното, да се почувстват част от общност.

Кога и как се провеждат срещите на групата?

По време на епидемиологичната обстановка, срещите на групата се случват два пъти в месеца в хибридна форма – онлайн и на място в общностния център Rainbow Hub.

Стани член на BraveLab!

Ако си на възраст между 14 и 29 години, самоопределяш се като принадлежащ/а към ЛГБТИ спектъра и искаш да станеш част от общност на вдъхновени и вдъхновяващи млади хора, BraveLab е твоето място!

Фасилитатори

Лили Драгоева и Тео Динев

Другите за BraveLab

Brave Lab – мястото, където се осмелих да бъда повече себе си
Kaк BraveLab промени живота ми
BraveLab ми помогна да осъзная какви крачки съм направил като гей, като човек и като личност
BraveLab е безопасно пространство, в което споделяме истории и получаваме подкрепа
Срещите с приятели от ЛГБТИ общността ми идват като глътка чист въздух
В групите за взаимопомощ никой не те съди
Глория Филипова: Групите за самоподкрепа изграждат общност
За всеки ЛГБТИ човек е важно да има хора, които да го изслушат и да го разберат
Лилия Драгоева: Любовта ми към работата с младежи и страстта ми към ЛГБТИ активизма родиха BraveLab
Американският посланик Ерик Рубин на посещение в Rainbow Hub

Общностните групи на Билитис