Изгрев над дъгата

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
12 месеца (01.03.2024 - 28.02.2025)
Финансиран от:
Фонд „Заедно“, администриран от фондация „Работилница за граждански инициативи“

За проекта

Проектът „Изгрев на Дъгата“ цели чрез дейности на местно ниво в гр. Варна в посока познаването, приемането и прилагането на ценностите на ЕС и по-конкретно
ценностите „равенство“ и „права на човека“, да се увеличи чувствителността на местни НПО относно ежедневните предизвикателства пред ЛГБТИ хората като уязвима група и системните нарушения на техните права. Те ще допринесат и за подобряване включването на ЛГБТИ в инициативите на организации от гр. Варна.

Цели и дейности на проекта

1. Разработване на обучителна програма за НПО „Интерсекционалност и ЛГБТИ права“
2. Разработване на Наръчник за НПО „Интерсекционалност и ЛГБТИ права“
3. Провеждане на едно 3-дневно обучение на организации във Варна
4. Текущо последващо взаимодействие с обучените НПО, обсъждане на текущите им практики и тяхното „отваряне“ към ЛГБТИ хората
5. Организиране на 3 специални събития, в които обучените НПО ще могат да тестват обновените вътрешни правила и нов подход на про-активно включване на ЛГБТИ хора