fbpx
Новини

Rainbow Map 2024: Мястото на България в европейския отговор на крайнодесните заплахи

Докато Европа се подготвя за ключови избори, най-новата Rainbow Map (Карта на дъгата) на ILGA-Europe очертава позицията на България в пейзажа на правата на ЛГБТИ+ хората на континента. Публикуван на 15 май, докладът илюстрира една тревожна реалност: България, заедно с Полша и Румъния, изостава в осигуряването на цялостна правна защита за ЛГБТИ+ хората.

Докато някои европейски държави постигат значителен напредък в гарантирането на правата на ЛГБТИ+, България е изправена пред предизвикателства при приемането на прогресивно законодателство. С резултат от едва 23%, България продължава да изостава значително от европейските си съседи.

Въпреки спешната необходимост от правни реформи за борба с дискриминацията и насилието срещу ЛГБТИ+, застоялият законодателен напредък на България се задълбочава. Неуспехът на страната ни да защити публичните събития на ЛГБТИ+ теми, допринася за по-ниското ѝ класиране в Картата на дъгата, отразявайки нежеланието на управляващите да се даде приоритет на правата на маргинализираните общности.

Въпреки това се появяват проблясъци на надежда от страна на държавите, които демонстрират решителна ангажираност за утвърждаване на правата на ЛГБТИ+. Германия, Исландия, Естония, Лихтенщайн и Гърция бележат изключителен прогрес, прилагайки мерки като легализиране на еднополовите бракове и приемане на всеобхватни закони срещу дискриминацията.

Тъй като Европа се сблъсква с възхода на крайно десните идеологии, които застрашават демокрацията и правата на човека, България се намира в критичен момент. Предвид предстоящите избори, които оформят политическия пейзаж на континента, не може да се преувеличи необходимостта България да приеме закони и политики за защита на правата на ЛГБТИ+ хората у нас.

„Картата на дъгата“ служи като важен инструмент, който дава представа за състоянието на правата на ЛГБТИ+ хората в България и насочва политиците към спешната нужда от законодателни реформи. Тъй като България се движи в бурни политически води, докладът на ILGA-Europe подчертава необходимостта да се отстояват достойнството и правата на всички хора, независимо от сексуалната им ориентация или полова идентичност.

Целия доклад можете да видите на сайта на Rainbow Europe