fbpx
Новини

Ролята на фондация Билитис е подчертана в доклада на специалния представител на генералния секретар по въпросите на миграцията и бежанците към ООН

В неотдавнашния си доклад за мисията си за установяване на фактите в България, специалният представител на генералния секретар по въпросите на миграцията и бежанците Лейла Каячик подчерта ролята на фондация „Билитис“ в подкрепата за бежанци и мигранти в България. По време на срещата си с граждански организации, сред които и Фондация Билитис, нашият екип разкри значителна статистика: за 2022 г. 40 чуждестранни граждани са се обърнали към фондация „Билитис“ за хуманитарна помощ. В следствие на което, голяма част от тях са получили основна подкрепа, включително храна, медицински ваучери, финансова помощ и психологически консултации.

Докладът на СПГС хвърля светлина върху различни аспекти на отговора на България на предизвикателствата, свързани с миграцията и бежанците, като дава висока оценка на усилията за засилване на граничния контрол и подобряване на системите за предоставяне на убежище. Същевременно в него се подчертават и продължаващите трудности при осигуряването на ефективен достъп до международна закрила и адекватни грижи за уязвимите групи, включително ЛГБТИ лицата.

Като значителна част от мисията за установяване на фактите на СПГС, приносът на фондация „Билитис“ се откроява, като се подчертава нейната ключова роля в предоставянето на помощ на нуждаещите се ЛГБТИ мигранти. В доклада се подчертава значението на преодоляването на специфичните уязвимости, пред които са изправени ЛГБТИ лицата, и се предлагат текущи оценки от страна на българските власти, за да се гарантира тяхното благосъстояние.

Фондация „Билитис“ остава ангажирана с мисията си да предоставя подкрепа и да се застъпва за правата на ЛГБТИ, а значителното ѝ участие в доклада на СПГС подчертава нейната отдаденост да оказва положително въздействие върху живота на маргинализираните общности.

 

Докладът е достъпен тук.