fbpx
Новини

Проектът „Цветно детство“ с насоки за предотвратяване и борба с насилието срещу ЛГБТИК+ деца в уязвими ситуации

Насилието над деца може да приеме много форми и негативните последици от пандемията COVID-19 са особено по-тежки за децата в уязвими условия, чиито специфични нужди по отношение на насилието, основано на пола, могат да бъдат наблюдавани в настоящия контекст на социална и икономическа криза.
Това е причината проектът „Цветно детство“ да се фокусира върху насилието срещу ЛГБТИК+ деца в уязвими контексти. Проектът „Цветно детство“ има за цел да предотврати и да се бори с всички форми на насилие срещу ЛГБТИК+ деца в уязвим контекст, особено свързани с пандемията COVID-19. Фокусът насочен към децата и междусекционалният подход са от ключово значение за увеличаване на овластяването на децата, както и за тяхната устойчивост.
Проектът „Цветно детство“, чието изпълнение вече е в напреднала фаза, представя интегративен аналитичен доклад, чиято цел е да предостави кратък преглед на правното и социокултурното положение на ЛГБТИК+ хората в Европа, с особен акцент върху държавите, включени в проучването „Цветно детство“. В контекста на проекта „Цветно детство“ изследователският екип изготви и доклади по държави във всяка от включените държави. Докладите са публично достъпни онлайн.

Екипът на проекта „Цветно детство“ обявява и публикуването на Насоки за разработване на протоколи за предотвратяване и борба с насилието срещу ЛГБТИК+ деца в уязвими ситуации. Публикацията предоставя инструменти и информация за това как по-добре да се помага на ЛГБТИК+ деца в уязвими ситуации. Наръчникът съдържа препоръки, което прави публикацията полезен професионален инструмент за учители, психолози и специалисти по социални интервенции в детска възраст и др. Публикацията е налична на английски език и на 6 местни езика, включително български: https://bilitis.org/resursi/
Екипът на проекта „Цветно детство“ се надява, че този наръчник ще предостави на професионалистите необходимите знания, за да работят за по-приобщаващо и разнообразно общество за децата.
Проектът „Цветно детство“ се изпълнява в 6 европейски държави: Испания (от Университета в Жирона и Университета „Рей Хуан Карлос“), Португалия (от Центъра за социални изследвания), Италия (от Университета в Палермо), Литва (от Националната организация за правата на ЛГБТ LGL), България (от Билитис и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“), както и Унгария (от Дружество Хатър).
Изпълнението на проекта включва анализ на местните реалности, изследователски дейности с деца, включително анкетиране на 2542 ЛГБТИК+ младежи, както и обучения на 600 професионалисти и заинтересовани страни, наред с други дейности.