fbpx
Новини

Начало на проект „Рейнбоу Хъб без граници“

от 01.08.2022октомври 18th, 2022No Comments

ЛГБТИ хората са сред най-уязвимите общности, засегнати от войната в Украйна, тъй като могат да станат жертва на дискриминация, неприемане и дори насилие след влизането им в България. Българското общество е със силно изразени хомофобски и трансфобски нагласи, както показват редица изследвания (Евробарометър за социалното приемане на ЛГБТИ в ЕС от 2019г, изследвания за езика на омразата в България на Институт Отворено общество от последните няколко години). ЛГБТИ бежанците могат да се сблъскат с проблеми при регистрацията, настаняването, или при търсене на работа/училище. Войната и свързаната с нея икономическа криза са предпоставка за повишаване на трафика и сексуалната експлоатация на хора от ЛГБТИ общностите. Проектът „Рейнбоу Хъб без граници“ ще адресира нуждите на тази уязвима група и ще допринесе за подобряване на ситуацията на ЛГБТИ бежанците в България.

Новата ситуация постави на дневен ред нуждата от повишаване на капацитета на персонала на Рейнбоу Хъб за работа с бежанци, жертви на трафик, както и секс работници. В рамките на проекта ще бъдат обучение екипите на организациите, работещи в Рейнбоу Хъб (Билитис, Глас и Саффо) за предоставяне на адекватна подкрепа на бежанци и ще изгради тясно сътрудничество с организации (НПО и публични), подкрепящи бежанците от Украйна. 

Проектът ще допринесе за намаляване на отрицателните ефекти от войната в Украйна върху ЛГБТИ бежанци, като им осигури адекватна подкрепа, съдействаща за тяхното недискриминативно приемане, регистриране и третиране, както и за тяхната интеграция у нас. Рейнбоу хъб ще предостави безопасна среда за оказване на хуманитарна помощ, консултации и насочване към други организации и институции, които могат да отговорят на техни идентифицирани индивидуални нужди. Партньорите ще предоставят психологическа подкрепа, насочване към правни и здравни услуги, помощ при намиране на настаняване, работа или училище за деца на ЛГБТИ семейства.

Преки ползватели ще бъдат ЛГБТИ бежанци от Украйна и трети страни, които ще получават подкрепа за справяне с ефектите от войната и интеграция.

Проектът ще увеличи устойчивостта на Рейнбоу хъб, както чрез повишаване на видимостта му в публичното пространство, така чрез повишаване на разнообразието от услуги и дейности, които осигурява за овластяване на ЛГБТИ общностите.

Проект „Рейноу Хъб без граници“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на тази статия се носи от Фондация Билитис и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.