fbpx
Новини

Излезе докладът за България от посещението на Комисаря на Съвета на Европа по човешки права

от 07.04.2020No Comments
доклад за България The Council of Europe Commissioner for Human Rights
Комисар Дуня Миятович и нейният екип посетиха България от 25 до 29 ноември 2019 г. По време на посещението Комисарят проведе разговори с българските власти, омбудсмана, председателя и членове на Комисията за защита от дискриминация, журналисти, правозащитници и други представители на гражданското общество. Докладът със заключения от посещението поставя акцент върху следните въпроси, повдигнати в хода на посещението: расизъм, нетолерантност и дискриминация; определени аспекти на насилието над жени и домашното насилие; свобода на медиите.

Комисарят счита, че има нужда от политическа и културна промяна в начина, по който определени групи в обществото се третират и представят в България. Г-жа Миятович оценява като изключително обезпокоителни масовото използване на реч на омразата и проявите на дискриминация и враждебност срещу роми, ЛГБТИ хора и лица, принадлежащи към други конкретни обществени групи. Тя призовава властите да реагират активно при инциденти с прояви на реч на омразата, включително от страна на политици на високо равнище, засилване правната защита срещу дискриминация и престъпления от омраза и ефективно разследване и преследване на подобни престъпления.