fbpx
Новини

Стартират поредица от обучения за представители на ЛГБТИ общностите в София

от 31.01.2020No Comments
Рейнбоу Хъб

От началото на месец февруари т.г. до края на месец януари 2021 г., фондациите Билитис и ГЛАС и Младежката ЛГБТ организация „Действие“ провеждат поредица от обучения за представители на ЛГБТИ общността. Обученията се реализират в рамките на проекта „Рейнбоу Хъб“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е увеличаване на капацитета и мобилизиране на ЛГБТИ общността за застъпнически действия.

Обученията са насочени към участниците в рамките на 7 групи за взаимопомощ, които провеждат своите редовни срещи в общностния център Rainbow Hub. Обученията стартират след като в рамките на последните три месеца организациите извършиха оценка на нуждите на всяка от групите и идентифицираха застъпнически цели, като в хода на своята работа, групите ще разработят и реализират свои застъпнически кампании.

Целта на обученията е повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общностите за реализиране на застъпнически дейности и формиране на млади лидери на движението. Обучителният курс обхваща шест тематични модула, всеки от които ще бъде воден от експерти с чувствителност по ЛГБТИ темите. Обученията ще обхванат теми като застъпничество и планиране на застъпнически кампании, как да бъдем ефективни в привличането на сподвижници и създаване на коалиции, комуникация, лидерство и работа в екип, работа с доброволци, мобилизиране на общността и оценка на въздействието.

Всеки желаещ да се включи в обученията може да се присъедини към групите за взаимопомощ, които са отворени и към тях могат да се присъединяват нови участници по всяко време. Повече за групите и как да се включите можете да прочетете ТУК.

[vc_single_image image=“4180″ img_size=“large“ css=“.vc_custom_1598883640437{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 100px !important;}“]
[vc_single_image image=“2989″ img_size=“large“]

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ресурсен център Билитис и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.