fbpx
Новини

Проповядвай включване: ЛГБТИ и религия

от 22.01.2020No Comments

В началото на месец ноември в Загреб, Хърватска се проведе 10-дневното обучение “Preach Inclusion”; по програма Еразъм+, в което Фондация „Билитис” беше партнираща организация. Основната му цел беше да подготви хора, които работят с ЛГБТИ младежи как да помагат на младежите, срещащи трудности в ежедневния си живот поради своята вяра.

В този проект имаше участници от няколко държави- България, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния, Турция, Италия, Малта, Финландия, Дания, Литва, като от България взеха участие четирима младежи.

Присъствието на хора от различни националности успя да повдигне много повече въпроси и да стимулира активното участие на всички в изготвянето на нови стратегии за справяне с дисонанса у религиозни младежи, които са част и от ЛГБТИ+ общността.

Десетте дни прекарани в столицата на Хърватска бяха изпълнени с работни срещи, които изискваха постоянното внимание на участниците, чието лично мнение беше изслушвано и обсъждано. Някои от тези срещи включваха уъркшопи посветени на изучаване на цитати от Светите книги, засягащи ЛГБТИ хората, и тяхното тълкуване, обмяна на опит как да се помогне по възможно най-добрия начин на младежите, сблъскващи се с трудности от този характер.

Въпреки че дните ни бяха изпълнени със задачи и много от темите бяха емоционални, средата, в която се намирахме беше дружелюбна и разбираща. Често се случваше някой от участниците в проекта да бъде разстроен поради естеството на обсъжданите въпроси по време на срещите, тъй като много от хората, аз включително, бяха изпитвали някои болки на собствения си гръб. Но тези емоционални моменти бързо се превръщаха в разговор, когато всеки предлагаше помощта си и цялата си емоционална подкрепа на тези, които имаха нужда.

 

Preach Inclusion

 

Обучението ми помогна не само да науча нови начини да помагам на хора, които вярват в Бог и са част от ЛГБТИ+ общността, но как да помогна и на себе си и да си обясня много неща, които са ме тревожели през годините. Това емоционално преживяване докосна сърцето ми и няма да го забравя. Подкрепата и приятелите, които срещнах по време на проекта „Preach Inclusion“ ми дадоха нови сили и мотивация за промяна към по-добро.

Автор: Сета Райнова