fbpx
Новини

Участие в първия балкански транс и интерсекс Прайд

 

В навечерието на Деня за видимост на транс хората, 31 март, Пол Найденов, председател на Билитис, и представители на неформалната група на транс активисти T.I.A, взеха участие в Balkanski Trans Inter Marš – първият балкански Транс и Интерсекс Прайд, който се проведе днес в Загреб, Хърватия.

 

 

 

В марша се включиха над 300 участници от Балканите и Европа, оптравяйки послания за равенство, ненасилие и недискриминация срещу  транс и интерсекс хората, но и настоявайки за ясно противопоставяне на нарастващия национализъм. Маршът премина под слогана „Моето тяло – моят храм! Моята идентичност – си е моя работа!“

 

„Транс и интерсекс хора, както и техните приятели от балканите, и от цяла Европа, се събраха, за да издигнат гласа си в настояване на зачитане на човешките им и граждански права“, коментира Пол Найденов, добавяйки известният цитат „if you do not respect my existence, you must expect my resistance“ (ако не уважавате моето съществуване, трябва да очаквате моята съпротива).

 

 

 

От 2017 година, Билитис оказва подкрепа на неформалната група на транс активисти T.I.A. Мисията на T.I.A. е да помага на своите членове, на транс и интерсекс хората, да постигнат равнопоставеност и да се борят с дискриминацията, да получават адекватни здравни услуги, осигурява помощ и съдействие за правна смяна на пола, основана на самоопределението на лицето. Повече за работата на T.I.A и как да се включите, можете да прочетете ТУК.

 

 

Билитис членува в TGEU – Transgender Europe, организацията, която се бори за правата на транс хората в Европа с 112 членски организации от 44 държави. Създадена през 2005, Transgender Europe се утвърди като гласът на транс хората в Европа.