T.I.A.

Транс, интерсекс и съюзници

Билитис оказва подкрепа на неформалната група на транс активисти (T.I.A) за консолидиране и провеждане на редовни срещи “на живо” от 2017 насам.

Заради въведеното извеънредно положение във връзка с Covid-19, редовните срещи на групата се провеждат онлайн.

За да се включите в срещите на T.I.A., пишете ни на: p.naidenov@bilitis.org

Мисията на T.I.A. е да помага на своите членове, на транс и интерсекс хората, да постигнат равнопоставеност и да се борят с дискриминацията, да получават адекватни здравни услуги, осигурява помощ и съдействие за правна смяна на пола, основана на самоопределението на лицето. Със съдействието на Билитис, през 2017 T.I.A. спечели първият си проект от Международния Транс Фонд, който помогна на групата да излезе от виртуалността и да започне да организира срещите си на живо. Общностните срещи започнаха от средата на 2017, което помогна за мобилизиране на общността. Броят на членовете във Facebook групата към момента надхвърля 100, като на редовните срещи се включват около 15 човека от София, областта и Пловдив. T.I.A. взе участие във фокус групата и в дискусиите относно препятствията и бариерите пред ЛГБТИ хората в сферата на здравеопазването, организирани от Билитис във връзка с проекта Health4LGBTI, и помогна да започне да се говори открито за здравните проблеми и препятствия пред транс хората.

На срещите на групата се дискутират и теми, повдигнати от онлайн членовете и във Facebook.

Започването на срещите, накара членовете на T.I.A. да осъзнаят, че са едва в началото на пътя си, и че пред групата тепърва ще изникват предизвикателства. Много от транс хората, членуващи в групата, не са открити пред колеги, роднини и приятели. Това се отразява и в неучастието на групата в публични изяви. Стана ясна и нуждата от видимо застъпничество за правата на транс хората, което да помогне за еманципацията и повишаване на видимостта и участието в живота на ЛГБТИ общността. Една от целите на групата е да помогне за израстването на лидери, сред транс хората, готови открито да застанат и да говорят от нейно име.

Групата T.I.A. е основана от транс хора, и мнозинството от включващите се в срещите ѝ, се идентифицират като транс и небинарни. Групата работи в сътрудничество с Пол Найденов, който е първият интерсекс активист и застъпник за правата на интерсекс хората в България. Благодарение на своята всеотдайност, той успя да получи огромно медийно внимание относно проблемите на интерсекс хората.

С негово съдействие, групата изгради стратегията си за работа. Редовните групови срещи и дискусиите, както и уъркшопите, помогнаха за ангажирането на транс хората с нуждите на общността, споделянето на личен опит и истории, определяне на дългосрочни цели и планиране на действия, инициирани и организирани от самата транс общност.

Интерсекс

Европейското международно организирано интерсекс движение има вече 8 годишна история, в която Билитис има своето място. Нашият съ-председател Пол Найденов е един от учредителите на OII-Europe, както и сред съ-авторите на основополагащата Декларация от Малта, която очертава целите, поставени пред Интерсекс движението и активистите, за постигане на депатологизиране и защита на човешките права на интерсекс децата и възрастните.

Основните дейности в сферата на защита на правата на интерсекс хората са:

Повишаване на осведомеността: Пол Найденов има активно медийно присъствие на тема интерсекс. В началото на 2018 Билитис трябваше да създаде “кризисна стратегия за комуникация”, за да се справи с кризата, създадена от кампанията срещу ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Анти-кампанията разпространи сред обществото фалшивите новини, че Конвенцията ще наложи концепцията за “трети пол”. В резултат на това, медиите всекидневно канеха Пол да коментира истинското значение на “джендър” и “трети пол” и той се превърна в един от откритите защитници на Истанбулската конвенция в България.

Изграждане на общност и индивидуална подкрепа за интерсекс хора: Днес групата T.I.A. ( Транс, Интерсекс и Съюзници) има и няколко интерсекс участници. Интерсекс и транс участниците в групата идентифицираха общи предизвикателства, с които да се справят: достъп до адекватни здравни услуги, правно признаване на пола, изграждане на социално информиране. Билитис предоставя консултации и подкрепа за интерсекс хора от страната, които имат нужда от здравни услуги, психологическа подкрепа или търсят информация за правно признаване на пола.

Разработване на ресурси: Наръчникът “Застъпничество за човешките права на интерсекс хората. Как да помогнете?”, разработен от OII Europe и ИЛГА-Европа, беше преведен и публикуван на български в сайта на Билитис. Наръчникът за родители на интерсекс деца, разработен от OII Europe, беше преведен и скоро ще бъде публикуван.

 

Редовните срещи на групата се провеждат по график, определен от самата група в рамките на цялата година.