Мрежа "Дъга"

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
24 месеца (01.03.2024 - 28.02.2026)
Партньори:
Фондация Глас
Финансиран от:
EUROPEAN COMMISSION: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

За проекта

Проектът е насочен към необходимостта от национална инфраструктура, подкрепяща правата на ЛГБТИ в България. Проектът има за цел да обучи активисти от градове извън столицата, насърчавайки застъпничеството и изграждането на общността в цялата страна.Чрез инициативи като Лидерска Академия, проектът се стреми да даде възможност на нови активисти и да повиши устойчивостта в ЛГБТИ общностите. Той е в съответствие с по-широкит цели на фондацията за насърчаване и защита на правата на ЛГБТИ хората.

Цели и дейности на проекта

Целите на проекта са:
– справяне с влошаващия се социален климат за правата на ЛГБТИ хората
– създаване на инфраструктура за подкрепа на ЛГБТИ общността и защитниците на правата в цялата страна
– подобряване на докладването на престъпления от омраза срещу ЛГБТИ обществото в цялата страна
– повишаване на капацитета за дейности за наблюдение и мобилизиране на общността сред защитниците на правата на ЛГБТИ общността на местно ниво
– засилване на мерките за безопасност за защитниците на правата на ЛГБТИ в цялата странаДейностите включват обучение за активисти, подобряване на докладването на престъпления от омраза, провеждане на застъпничество, чрез инициативи като Rainbow Review и насърчаване на сътрудничеството между участниците в гражданското общество.