Live Without Bullying

Онлайн чат за подкрепа на ученици, претърпели тормоз в училище

Описание

Онлайн чат платформата на Фондация Билитис има за цел да насърчава приобщаваща училищна среда и да се бори с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие.

Чатът предлага подкрепа от обучени експерти психолози на младежи и тийнейджъри, обект на тормоз, както и на техните родители и учители.

Тук както младежите, така и възрастните хора имат достъп до отделни консултантски и информационни услуги, съобразени с техните специфични нужди, предоставени им анонимно и безплатно.

Крайната ни цел е да създадем онлайн общност, в която всички членове ще могат да споделят своя опит и възгледи за тормоза с взаимно уважение и разбиране и да предлагат своя богат опит и подкрепа.

За кого е полезна чат платформата?

 • Младежи и тийнейджъри които са претърпели тормоз в училище или са в риск от тормоз; младежи, които прилагат тормоз над свои връстници; младежи, които са свидетели на училищен тормоз.
 • За младежи, чиито семейства са засегнати от тормоз в училище (родители на деца, обект на тормоз, и на деца, извършители на тормоз).
 • За родители, чиито семейства са засегнати от тормоз в училище (родители на деца, обект на тормоз, и на деца, извършители на тормоз).
 • За учители и служители в областта на образованието, които работят с ученици, обект и/или извършител на тормоз в училище.
 • За психолози и социални работници, които желаят да помогнат с доброволен труд като консултанти в платформата.

Специално обучен съветник ще разговаря с вас безплатно и анонимно.

Внимание: Чатът с нашите специалисти е активен от понеделник до петък между 18 и 22 часа. Всяко съобщение, изпратено след 22:00, ще бъде видяно на следващия ден след 18:00 от първия наличен съветник.

Правила

За чата:

 1. Нашите дискусии имат конкретна тема: говорим за това, което ни тревожи относно училищния и кибертормоз.
 2. Пишем на български език и използваме кирилица. Писането на латиница (шльокавица) е забранено.
 3. Пространството за чат се наблюдава от администратора, който има последната дума по всеки въпрос относно управлението на чата. С цел безопасност, всички съобщения се записват.
 4. Зоната за дискусии се използва от нас: младежи и съветници. Други потребители нямат достъп. Администраторите на платформата имат право да прекратят достъпа на всеки потребител, в случай че се установи, че не принадлежи към тези две категории.
 5. Участието ни в чат пространството е анонимно с цел да се защити самоличността на участниците.
 6. Уважението към личността на всички потребители е от съществено значение.

В чата е забранено:

 • Използването на обидни описания и обидни коментари към всеки човек, към когото се обръщаме.
 • Обиждането на личността на други потребители или на трета страна по какъвто и да е начин.
 • Всяко друго поведение, което не е подходящо в добронамерена групова среда за дискусии.
 • В случай на нарушение на горното, администраторът ще предупреди потребителя. Ако въпреки предупрежденията, нарушенията продължат, тогава достъпът на потребителя до чат пространството ще бъде ограничен и вероятно ще му бъде отказан достъп до уебсайта
 • В случай, че се сблъскаме с технически проблем, можем да поискаме помощ чрез формата „Свържете се с нас“.

Имаш допълнителни въпроси?