fbpx
Новини

Стартира проект Colourful Childhoods

от 30.04.2022юли 18th, 2022No Comments

Фондация Билитис е част от нов проект, наречен „Цветно детство“, чиято цел еовластяване на уязвими ЛГБТИ деца в Европа да се справят с насилието, основано на пола

Насилието над деца може да приеме много форми. Негативните последици от пандемията на COVID-19 са особено по-тежки за децата, чиито специфични нужди по отношение на насилието, основано на пола, могат да бъдат наблюдавани в настоящия контекст на социална и икономическа криза. Това е причината проектът „Цветно детство“ да се фокусира върху насилието срещу ЛГБТИ+ деца.

Проектът „Цветно детство“ се финансира от програмата Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) на Европейския съюз и се изпълнява от: Universitat de Girona, LGL, Фондация Билитис, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Háttér Társaság, Universidad Rey Juan Carlos и Università degli Studi di Palermo.Целите на проекта „Colourful Childhoods“ ще бъдат постигнати чрез комбинация от интердисциплинарна методология и подход на участие, в рамките на 4-етапен процес.

  • На етап 1 проектът ще разработи оценка на нуждите на ЛГБТИ децата във всяка държава, участваща в проекта.
  • Етап 2 ще се занимава със семинари за деца в страните участнички, където това е законно разрешено, и с разглеждане на опита на доставчиците на услуги и специалистите. След етап 2 ще бъдат разработени насоки и програма за обучение на професионалисти.
  • На етап 3 проектът ще обучи 400 специалисти чрез синхронни обучения, а в съществуващия масов отворен онлайн курс ще бъде създаден нов модул, за да се разшири обучението на още 200 специалисти. Освен това ще бъде създаден постоянен и трансдисциплинарен семинар за професионалисти във всички страни участнички.
  • И накрая, на етап 4 ще бъде въведена стратегия за разпространение на резултатите, за да се максимизират резултатите от проекта, крайните продукти и да се повиши осведомеността на населението като цяло относно насилието срещу ЛГБТИК деца в уязвими условия.

Проектът ще завърши със заключителна конференция в Мадрид, на която ще бъдат представени и обсъдени резултатите от проекта с професионалисти, отговорни лица и активисти, както и с деца, също поканени на събитието.