fbpx
Новини

CHOICE: Как да направим училището по-приобщаващо?

от 28.04.2022октомври 13th, 2022No Comments

Премахването на социалните неравенства изисква приобщаващо образование. Това изисква училища, отворени за всички ученици, демократични училища, които зачитат многообразието на всяко дете”.
В сряда, 30 май 2022 г., от 17:00 до 18:30 ч. КМОП – Център за социално действие и иновации организира онлайн събитие на тема включването в образованието и премахването на дискриминацията по въпросите на сексуалната ориентация, идентичност, изразяване и пол характеристики в училищата.
Събитието се проведе в рамките на европейския проект CHOICE – насърчаване на училищни среди, включващи разнообразие на базата на SOGI и бяха представени резултатите от проекта. В онлайн събитието партньорите обсъдиха предизвикателствата в образованието на национално и европейско ниво, ключовата роля на учителя, добрите практики, които могат да се прилагат в училищата, като имаше и представяне на резултатите от всички партньори.
Mx Рубен Авила Родригес, мениджър по политика и изследвания на Iglyo, представи положението на ЛГБТКИ учениците в Европа и ролята на училищата да ги подкрепят. Те подчертаха, че ЛГБТИ студентите постоянно съобщават за по-високи нива на виктимизация в сравнение с техните връстници, които не са ЛГБТИ. Въпреки че учителите присъстват в над половината от случаите на вербален тормоз, респондентите заявяват, че са склонни да не посредничат (по-малко от 3 % винаги се намесват). Независимо от основанията за тормоз, повечето учащи, които са преживели тормоз, никога не са съобщавали за тези инциденти на никого. Mx Рубен подчерта, че реактивният подход не е достатъчен за създаване на безопасни, приобщаващи и подкрепящи училища за ЛГБТКИ учащите. Училищата и преподавателите имат възможността — и отговорността — да създават учебна среда, в която всички ученици могат да процъфтяват и да постигнат пълния си образователен потенциал (право на здраве, образование, безопасност и благополучие).


Г-н Егле Кукторайте, мениджър по комуникациите на Националната организация за правата на ЛГБТ. LGL представи резултатите от проекта в Литва. LGL стартира своята платформа за емоционална подкрепа на 1 септември 2020 г. Доброволците на LGL участваха активно в повишаването наосведомеността за проблемите, пред които са изправени ЛГБТ учениците и до тази дата LGL консултира 216 ученици и 48 родители/учители.

За да улесни участието на доброволци в събитията по проекта, LGL кандидатства пред Европейската младежка фондация. Доброволците на LGL реализираха проект „Алианс за борба с тормоза: Изграждане на мрежа за подкрепа за противодействие на хомофобския тормоз в училищата“. Целта на проекта беше да повиши осведомеността за проблема с хомофобския тормоз в училищните общности и съществуващите служби за емоционална подкрепа. Проектът също така насърчи активните младежи към младежка подкрепа, доброволчество и достъп до образование без дискриминация. Г-жа Моника Писанкънева, която представлява Билитис, представи лицензираната онлайн услуга за
психологическа подкрепа, която подкрепи 314 младежи, 79 родители и 31 съветници (доброволци) за 18 месеца. Г-жа Писанканева посочи предизвикателствата, пред които са изправени, като липсата на държавни политики, които да се справят с тормоза срещу ЛГБТИ и страха от училищните власти да се справят открито с тормоза срещу ЛГБТИ. Най-важното са успехите, които са постигнали. Те успяха да повишат осведомеността, което доведе до разбиране на проблема. Освен това те постигнаха търсенето отдолу нагоре за нови училищни политики (учители и ученици Г-жа Теодора Йон-Ротару, ръководител на проекта на Accept, изтъкна трудностите, с които се сблъскаха при изпълнението на този проект в Румъния. През 2020 г. парламентът прие законопроект за забрана на т. нар. джендър идеология. Законопроектът беше оспорен от румънския президент в Конституционния съд, който го обяви за противоконституционен. Продължават да се разработват предложения – в момента три законопроекта имат за цел да направят незаконно всяко образование относно сексуалната ориентация и полова идентичност и да предотвратят тормоза и дискриминацията спрямо ЛГБТИ деца и младежи. Един законопроект всъщност би наказал със затвор всяко споменаване на нещо, свързано с ЛГБТИ спрямо деца – гражданска инициатива, която събира отново над 100 000 подписа на румънски съграждани.


Color Youth и KMOP, представлявани съответно от г-н Спирос Бовиацис и г-жа Панайота Коколиу, представиха информация за семинарите, които бяха фасилитирани, от януари 2022 г. до март 2022 г. 81-те професионалисти, участвали в семинарите, установиха, че предлагат смислени знания, базирани на опит и дават отговори на теми, които често обсъждат с колегите си, и отварят нови начини на мислене. Платформата за електронно обучение CHOICE предлага онлайн модули с дейности, целящи да подобрят капацитета на професионалистите от средното училище, за да подпомогнат разнообразието в класната стая. Тези модули ще помогнат на училищните специалисти да прилагат политики за многообразие в училищата, да създадат приобщаваща училищна среда и да повишат осведомеността на училищната общност и широката общественост относно SOGI (сексуална ориентация и полова идентичност), свързана с дискриминация/тормоз/насилие. Те са налични в платформата за електронно обучение “Hombat”.

 

За повече информация можете да посетите уебсайта: https://www.itsyourchoice.eu/
Свържете се с нас: [email protected] Как да направим училището по-приобщаващо? 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на това съобщение за пресата не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.