fbpx
Новини

CHOICE: Създадени са модули, предназначени за специалисти от средните училища в подкрепа на многообразието и приобщаващата училищна среда!

от 15.01.2022октомври 13th, 2022No Comments

С гордост съобщаваме, че „CHOICE“ създаде онлайн модули с дейности, целящи да повишат капацитета на специалистите в средните училища, за да подкрепят многообразието в класната стая. Целта на тези модули е да помогнат на училищните специалисти да прилагат политиките за многообразие в училищата, да създават приобщаваща училищна среда и да повишават осведомеността на училищната общност и на широката общественост относно дискриминацията/тормоза/насилието, свързани със SOGI (сексуална ориентация и полова идентичност). Те са достъпни в платформата за електронно обучение „Hombat“.

„CHOICE: Насърчаване на училищна среда, включваща многообразието въз основа на SOGI“ е европейска инициатива, продължение на Hombat.eu, която има за цел да насърчи създаването на по-приобщаваща училищна среда и да се бори с нетолерантността въз основа на половата идентичност, изразяването на пола, сексуалната ориентация и/или половите характеристики в Гърция, България, Литва и Румъния.

Рамката за изграждане на капацитет се основава на наръчника за обучители, учебната програма и други материали, разработени в рамките на проекта Hombat.eu, като ги адаптира към специфичните нужди от обучение, установени в рамките на теренното проучване на проекта CHOICE.

Чрез разработването на интегриран механизъм за справяне със случаи на насилие и дискриминация, основани на пола, в училищната среда, CHOICE има за цел да допринесе за насърчаването на приобщаващи училища, които зачитат многообразието. Присъединете се към усилията ни да сложим край на хомофобския, бифобския и трансфобския тормоз в училищата и да създадем гостоприемна, безопасна и приятелска среда за ЛГБТИ учениците тук. Очаквайте следващите ни стъпки!

За повече информация можете да посетите уебсайта на проекта: https://www.itsyourchoice.eu/

За контакти: [email protected]


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на това съобщение за пресата не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.