fbpx
Новини

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГЛАСОВЕ НА ОБЩНОСТТА“

Фондация Билитис, Фондация Глас, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд стартират проекта „Гласове на общността“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

През 2021 г. все още липсват правителствени политики и мерки за намаляване на неравенството, дискриминацията и насилието към ЛГБТИ (лесбийки, гей мъже, бисексуални, транс и интерсекс) в България. Много хора продължават да крият сексуалната си ориентация, вкл. от колеги, приятели и семейство. Често медиите, поради непознаване на специфичните предизвикателства и преживявания на ЛГБТИ хората, допринасят за стреотипизирането и налагането на погрешни вярвания. Ситуацията се влоши драстично през 2018 г. покрай дебатите за Истанбулската конвенция, когато случаите на реч на омразата срещу ЛГБТИ станаха ежедневие, а през 2019 основен наратив беше фалшивата новина за „отнемане на деца и изпращането им в Норвегия за осиновяване от гей двойки“.

Ето защо основна цел на проекта „Гласове на общността“ е увеличаването на дела на хората, не одобряващи използването на реч на омраза или агресия спрямо ЛГБТИ. Един от начините за постигане на тази цел ще бъде повишаване осведомеността и познанията на хората относно ЛГБТИ чрез обществени кампании за разбиване на стереотипите и митовете. Сред другите ключови дейности са обучения за журналисти за увеличаване на техните познания по темата и обективност при отразяване, насърчаване на активно гражданство чрез тренинги за говорители на общността и техни застъпници, обмяна на опит с партньори от Норвегия с цел изграждане на капацитет и повишаване информираността на гражданите относно социалната политика в Норвегия, вкл. и чрез медийни участия на норвежки експерти. Проектът е насочен към широката общественост, журналисти, ЛГБТИ хората, техни родители и застъпници.

През 2022 г. ще се проведат пет на брой обучения за развитие на комуникационни умения и медийно присъствие на изявени ЛГБТИ публични говорители и активисти. Асоциация на европейските журналисти-България ще организира два информационни семинара за журналисти от цялата страна и ще издаде практичен наръчник за отразяване.

Тренингите и обменът на опит целят увеличаване на познанията и уменията на ЛГБТИ говорители, граждански организации, журналисти, което ще доведе до по-качествен и смислен обществен дебат. Повишеният капацитет и професионализъм са необходим дълготраен ресурс, върху който да се надграждат по-ефективни инициативи.

През последните месеци на прицел отново са правата на ЛГБТИ и жените, гражданските организации, а в обществото вече съществуват редица погрешни представи за т.нар. джендъри, трети пол и др. Ето защо целите на настоящия проект да обори тези митове и да предостави достоверна информация през комуникационни дейности е от стратегическа важност за обществото като цяло.

Повече информация за Фонд Активни граждани България може да намерите на https://www.activecitizensfund.bg/