fbpx
Новини

CHOICE: Справяне с хомофобския, бифобния и трансфобния тормоз в училищата

от 07.11.2021октомври 13th, 2022No Comments

Широко проучване, проведено като част от европейския проект „CHOICE: Насърчаване на училищна среда, включваща разнообразие на базата на SOGI“, показва, че хомофобският, бифобният и трансфобният тормоз остава широко разпространен проблем в училищата в Гърция, Румъния, България и Литва.

Чрез разработването на интегриран механизъм за справяне с инциденти на насилие, основано на пола и дискриминация в училищната среда, CHOICE има за цел да допринесе за насърчаването на приобщаващите училища и превенцията и борбата с нетолерантността на основата на полова идентичност, полово изразяване, сексуална ориентация и / или полови характеристики.

Изследванията бяха проведени от партньорските организации в консорциума, включително кабинетно проучване, онлайн проучване и три фокус групи с образователни специалисти, както и ученици и родители в Гърция, Румъния, България и Литва. Констатациите показват, че тормозът с хомофобия, бифобия и трансфобия в училищата остава разпространен проблем и че училищната среда все още не е приветлива, безопасна и приятелска към ЛГБТИ учениците.

Партньорите на CHOICE в момента работят по модули с дейности, които ще подобрят капацитета на професионалистите в средното училище за подкрепа на многообразието и създаването на приобщаваща училищна среда; улесняване на докладването на случаи на насилие и нетолерантност на основата на SOGI (сексуална ориентация и полова идентичност); да се даде възможност на жертвите и страничните наблюдатели (и евентуално на извършителите) да имат достъп до услугите за поддръжка; и да повиши осведомеността на училищната общност и широката общественост относно свързаната със SOGI дискриминация / тормоз / насилие в училищната среда.

Тези дейности включват разработване на програма за изграждане на капацитет за училищни специалисти за това как да прилагат политики за многообразие в училищата, онлайн система за докладване на инциденти на насилие и/или нетолерантност на основата на SOGI в училищната среда, както и безплатна онлайн поддръжка услуги за жертви и наблюдатели на насилие и нетолерантност в училище, базирани на онлайн платформата на KMOP livewithoutbullying.com. Очаквайте следващите ни стъпки!

За повече информация можете да посетите уебсайта на проекта: https://www.itsyourchoice.eu/

За връзка: [email protected]


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на това съобщение за пресата не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.