fbpx
Новини

Фондация Билитис търси психолози доброволци

от 06.05.2020No Comments
psychology volunteers

За инициативата

Живей без тормоз е онлайн платформа насочена към ученици, станали обект на тормоз в училище.

Онлайн платформата Live Without Bullying (livewithoutbullying.com) предлага подкрепа от обучени експерти и връстници на ученици, жертви на тормоз, както и на родители и възпитатели. Тя се реализира като част от международен проект, чиято основна цел е превенция и борба с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие. Проектът предвижда и изграждане на устойчив механизъм за оказване на подкрепа на жертвите на тормоз в училище, както и повишаване на капацитета на учителите и училищните власти за превенция на насилието в училище чрез насърчаване на толерантността. Този проект цели да допринесе за създаване на приобщаваща училищна среда в България, Гърция, Литва и Румъния.

Инициативата е част от проекта CHOICE, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Кого търсим?

СЪВЕТНИЦИ: Обучени психолози и студенти по психология, които предлагат на доброволна основа своите услуги на платформата. Съветниците имат достъп само до собствените си чатове. Съветниците могат да взаимодействат само с бенефициенти, а не с други съветници чрез платформата.

Лицата, за които е предназначена платформата и които търсят онлайн консултиране могат да бъдат:

  • ученици
  • учители
  • родители
  • всички други заинтересовани страни

Условия

Психолозите доброволци ще отговорат на ученици, преживели насилие и ще ги съветват относно случаите на тормоз на които са били подложени или станали свидетели.

Консултациите ще бъдат ръководени от супервайзор – опитен психолог, към когото съветниците ще могат да се обръщат за помощ или обратна връзка.

Доброволците ще преминат кратък курс на обучение.

За контакти

Лице за контакт: Мартина Георгиева

Имейл: [email protected]