fbpx

Във връзка с изпълнението на проект “Рейнбоу хъб” съгласно Договор № 12/21.10.2019 г. в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г., фондация „Ресурсен център Билитис“ в качеството си на Възложител отправи директни покани към потенциални изпълнители за подаване на оферти за графичен дизайн и за печат на материали за нуждите на изпълнение на проекта. Можете да се запознаете с Поканите и Образците за ценови оферти тук.

покана за подаване на оферта за графичен дизайнер

покана за подаванена оферта за печат на материали

образец за ценова оферта за графичен дизайн

образец за ценова оферта за печат на материали