fbpx
Новини

Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа, Дуня Миятович, посети България

от 03.12.2019No Comments
Concil of Europe
Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа, г-жа Дуня Миятавич, завърши първото си посещение в България в края на ноември. Комисар Миятович и нейният екип проведоха поредица от срещи и консултации, фокусирани върху въпроси, свързани с расизма, нетолерантността и дискриминацията, и в частност с темите за правата на човека на ромите и ЛГБТИ хората, както и свободата на медиите. Изпълнителният директор на Фондация Билитис Лилия Драгоева беше поканена за участие в една от консултативните срещи заедно с колеги от сектора. Лилия използва възможността да разкаже повече за събития от последните месеци, свързани с дебатите около приемането на Истанбулската конвенция и Стратегията за детето и тяхното изключително вредно въздействие върху ЛГБТИ общностите. Лилия постави акцент върху създалата се паника сред българското общество около понятието „джендър“, и подчерта, че според данни от проучвания от последните месеци, има сериозен спад в нивата на приемане на ЛГБТИ хора. В допълнение, Лилия информира Комисар Миятович за натрупаните данни по случая на интерсекс лице, преминало поредица от „нормализиращи“ операции като бебе в столична болница.
За да научите повече за констатациите на Комисар Миятович от нейното посещение в България, ето пълния текст на разпространеното прессъобщение:

Дуня Миятович, комисар на Съвета на Европа за човешките права, посети България

България трябва да се противопостави на действията, застрашаващи човешките права, и да положи усилия за справяне с езика на омразата и домашното насилие
“Правителството в България трябва да положи повече усилия за справянето с езика на омразата, и в частност този, насочен към ромите, ЛГБТИ общността и други малцинствени групи.“ Това заяви Дуня Миятович, комисар на Съвета на Европа за човешките права днес, след 5-дневната си визита в страната.

Езикът на омразата и враждебността срещу ромите в страната продължава, а властите продължават да обръщат малко внимание на този дългогодишен проблем. „Отсъствието на реакция относно някои много сериозни случаи на език на омразата от страна на високопоставени политици – нещо, което систематично остава несанкционирано – е тревожно“, казва тя. Миятович осъжда принуждаването на роми от няколко села да напуснат домовете си след антиромски шествия по-рано тази година, включително във Войводино, където над 200 души напуснаха в страх. „Подобни катастрофални събития илюстрират изключително разрушителното въздействие на езика на омразата върху живота на хора и цели общности. Призовавам властите спешно да се заемат с положението на засегнатите хора“, добавя тя.

„Нужна е политическа и културна промяна в отношението и образа на малцинствените групи в България. Сред стъпките, които правителството трябва незабавно да предприеме, е обявяването на расистките подбуди като утежняващи при всяко престъпление и да се приложат решенията на Европейския съд за правата на човека, включително тези относно принудителното изселване и регистрирането на хора, идентифицирани като членове на малцинство.“ В допълнение, Комисар Миятович е разтревожена от демонстрациите, организирани от екстремистки групи, и призовава властите категорично и публично да осъждат такива шествия.

„Общественият дебат, започнал преди няколко години около ратифицирането на Истанбулската конвенция, се превърна в разпространяване на дезинформация и затвърждаване на отдавна остарели стереотипи за ролите на пола в обществото. Същата линия следват и оттеглянето от правителството на Стратегията за защита на детето и настоящите дебати за евентуално отлагане на влизането в сила на приетия неотдавна Закон за социалните грижи“, отбелязва още Миятович. „Правителството трябва да се изправи срещу тези опасни тенденции и да помогне на обществото да осъзнае необходимостта от защита на жертвите на домашно насилие и децата“. Комисарят призовава властите да подновят дебата за ратифицирането на Истанбулската конвенция, да приемат Стратегията за защита на детето и да осигурят навременно и ефективно прилагане на Закона за социалните услуги.

Комисарят посети и единствения кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, намиращ се в София. „Властите трябва спешно да създадат повече подобни центрове и други социални услуги за жертвите на домашно насилие“. Увеличилата се враждебност срещу защитниците на правата на човека, в частност активисти за правата на жените и ЛГБТ активисти, също тревожи Миятович.

Освен това, комисар Миятович е разтревожена и за продължаващото влошаване на медийната свобода в България. Непрозрачната собственост, заплахите и тормоза над журналисти, както и злоупотребата с дела за клевета Миятович определя като „хронични проблеми“. Също така, доверието към пресата се подкопава от политическото влияние над нея. „Това трябва да спре. Гражданите имат нужда от свободна, разследваща и независима преса, за да могат да участват по-активно в демократическия процес. Журналистите трябва да се чувстват свободни да изиграят своята важна роля, без да се месят в работата им.“

Докладът на комисаря относно посещението ѝ предстои да бъде изготвен.

Http://Bit.Ly/2P6OJgX