fbpx
Новини

Посещение в България Доклад на специалния докладчик на ООН относно сексуалната експлоатация и търговията с деца

от 18.04.2019юли 18th, 2022No Comments
United Nations
По покана на правителството на България от 1 до 8 април 2019 г. на посещение в България беше специалният докладчик на ООН по въпросите на сексуалната експлоатация и търговия с деца, включително детската проституция, детската порнография и други материали, свързани със сексуално насилие над деца. Целите на посещението бяха да се направи оценка на ситуацията с продажбата и сексуалната експлоатация на деца и да се оцени националната система за закрила на детето, с оглед отправяне на препоръки за предотвратяване и изкореняване на всички форми на продажба и сексуална експлоатация на деца. По време на мисията специалният докладчик посети София, Бургас, Сливен, Подем и Перник, където посети центрове и центрове за настаняване от семеен тип за деца, жертви на трафик, сексуална експлоатация и домашно насилие.
В настоящия доклад специалният докладчик изследва въпросите, свързани със сексуалната експлоатация и търговията с деца в България, в светлината на международните норми и стандарти в областта на правата на човека. Въз основа на информацията, събрана преди, по време и след посещението, специалният докладчик подчертава законодателните инициативи, институционалната рамка и политиките за закрила на детето, прилагани за борба и предотвратяване на явленията, както и мерките, предприети за осигуряване на грижи и гарантиране на възстановяването и реинтеграцията на децата жертви. Когато се спира на правната рамка, специалният докладчик изразява „загриженост във връзка с Решение № 13/2018 г. на Конституционния съд от 27 юли 2018 г., в което съдът обяви Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) за несъвместима с Конституцията. По време на посещението си тя отбеляза, че неправилното тълкуване на понятието „пол“ е довело до враждебна среда за организациите, работещи в областта на правата на жените и правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транс и интерсекс лица, като е проправило пътя на хомофобията, трансфобията и предразсъдъците към жените“.
В края на доклада специалният докладчик отправя редица препоръки за засилване на усилията за предотвратяване и изкореняване на търговията и сексуалната експлоатация на деца, като първата от тях настоява българското правителство да ратифицира Истанбулската конвенция и Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедурата за комуникация.
Пълният текст на доклада може да бъде намерен  ТУК.