fbpx
Новини

REC-AG-2018/REC-RDIS-DISC-AG-2018 Обява за външен оценител

от 15.04.2018юли 18th, 2022No Comments

Фондация „Ресурсен център Билитис“, заедно с партньорските организации Фондация GLAS, Младежка ЛГБТ организация Действие и „Ноема“ ООД, изпълнява проект „На ръба на приемането“: (849015 – BrinkItOn – REC-AG-2018/REC-RDIS-DISC-AG-2018), финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020 г.). Общата цел на проекта е да се подобри социалното приемане на ЛГБТИ хората в България.

Билитис търси външен оценител, който да извърши оценка на очакваните резултати и продукти на проекта BrinkItOn и да представи междинни и окончателни доклади, обобщаващи констатациите.

Подробностите за задачата на външния оценител са следните:

Задачи:
Разработване на методология за оценка
Събиране и анализ на наличните данни
Изготвяне на доклад за междинна оценка и препоръки (на английски език)
Изготвяне на окончателен доклад за оценка (на английски език)
Продължителност:
За доклада за междинна оценка: юни – юли 2020 г. (12 работни дни)
За окончателния доклад за оценка: 2020 г: юни – юли 2021 г. (12 работни дни)
Допълнителна информация за задачите е предоставена в техническото задание.

Изисквания към кандидатите:

Изисквания към кандидатите: магистърска степен или по-висока в областта на социологията, правото, политическите науки, културната антропология или друга дисциплина в областта на социалните науки
Обширен и доказан опит в областта на оценката на проекти, както е описано в техническите спецификации.
Обширен и доказуем опит в областта на правата на ЛГБТИ и правата на човека.
Високо ниво на владеене на английски език

Ако смятате, че професионалният Ви опит и умения са подходящи за гореописаната задача, моля, не се колебайте да изпратите автобиографията си, включително писмена извадка на английски език и поне една референция, доказваща постижения в областта на дейностите по оценка, на адрес [email protected] до 8 ноември 2019 г.

Само с кандидатите, които отговарят на техническите изисквания, ще бъде осъществен контакт за интервю. Интервютата (по skype или лично) с избраните кандидати ще се проведат между 11 и 15 ноември 2019 г.