Improving the Access to HRT and LGR for Trans People in Bulgaria

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
10 месеца (май 2022 – март 2023)
Финансиран от:
The Bloomberg Philanthropies Data for Health Initiative Global Grants Program (GGP)

За проекта

Правното признаване на пола на транс и интерсекс хората в България продължава да е сложна и неясна процедура. Съдебната практика се основава на Закона за гражданската регистрация, в който се посочва, че промяната на гражданския пол изисква съдебно решение, но не се уточнява точна процедура за получаване на такова. Инициативата идва от заинтересованите лица и изисква водене на дела в Съда по гражданската им регистрация. Липсата на ясна процедура води до редица субективни изисквания от страна на различни съдии и прави целия процес трудно предвидим и тежък за ищеца. Решение на Конституционния съд (№ 15/26.10.2021 г.), в което се посочва, че значението на „пол“ според българската Конституция е чисто биологично, създаде нови пречки за делата за смяната на гражданския пол. 

Проектът “Vital Strategies” ще допринесе за решаването на проблема чрез сравнително правно изследване на различните практики за смяна на гражданския пол в Европа и света съпоставени с тази в България, както и сътрудничество с публични институции за олекотяване и промяна в процедурата. Крайната цел е постигане на ефективна, бърза, и достъпна процедура. Друга посока на въздействие на проекта ще бъде подобряване на използването на данни за транс хората в здравната система, за да се подобри техния достъп до процедури за утвърждаване на пола и адекватно медицинско наблюдение. Трансджендър общността ще играе главна роля в целия процес и ще съдейства във всички дейности.

Цели и дейности на проекта

– Преглед на съдебната практика в областта на ППП* в България от последните 10 години.

– Сравнително правно изследване на най-добрите практики за ППП в Европа и света.

– Изготвяне на аналитичен доклад с препоръки за подобряване на процедурата за признаване на пола у нас.

– Ангажиране на заинтересованите страни: срещи с общността, срещи с политици, публични институции и НПО, за да се изгради подкрепа за тази инициатива.

– Комуникация със Съюза на съдиите и организиране с тяхна помощ на обучения за съдии, за да повлияем на съдебната практика и да изградим подкрепа за нашата инициатива.

– Комуникация със съответните публични институции: поредица от срещи, кръгла маса, представяне на нашите цели и препоръки. Освен това, ако ранните етапи на проекта се увенчаят с успех, ще се опитаме да разработим проектозакон за ППП , в идеалния случай чрез насърчаване на Министерството на правосъдието да ръководи междусекторна работна група за разработването му.

– Комуникация с Министерство на здравеопазването, Министерство на електронното управление, НЗОК, и Лекарския съюз, за да се осигури по-ефективно използване на налични медицински данни за транс хора при обезпечаване на достъпа им до процедури за утвърждаване на пола, както и медицинско наблюдение.

 

*ППП – Правно Признаване на Пола