Цветно детство

Овластяване на уязвими ЛГБТИ деца в Европа да се справят с насилието, основано на пола

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
24 месеца (април 2022 – март 2024)
Партньори
Universitat de Girona, LGL, Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Háttér Társaság, Universidad Rey Juan Carlos и Università degli Studi di Palermo.
Финансиран от:
Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

За проекта

Проектът “Цветно детство” има цел да овласти уязвими ЛГБТИ+ деца в Европа да се справят с насилието, основано на пола.
Насилието над деца може да приеме много форми. Негативните последици от пандемията на COVID-19 са особено по-тежки за децата, чиито специфични нужди по отношение на насилието, основано на пола, могат да бъдат наблюдавани в настоящия контекст на социална и икономическа криза. Това е причината проектът “Цветно детство” да се фокусира върху насилието срещу ЛГБТИ+ деца.

Цели и дейности на проекта

1. Повишаване на знанията за въздействието и последиците от пандемията COVID-19 върху насилието срещу ЛГБТИ деца в уязвими условия.
2. Да се създадат стратегии и процеси за устойчивост на ЛГБТИ децата в уязвими контексти, когато са изправени пред ЛГБТИ-фобско насилие в условията на пандемията COVID-19.
3. Да се подобри ранното откриване на ЛГБТИ жертви или потенциални жертви на насилие, като специално внимание към ситуациите, възникващи в резултат на пандемията COVID-19.
4. Да се създадат и адаптират механизмите, които подпомагат благосъстоянието на ЛГБТИ децата в уязвимо контексти, като се обърне внимание на техните специфични нужди и на трудностите в ситуацията с COVID-19.
5. Да се засили превенцията на ситуации на насилие срещу ЛГБТИ деца, преди да са се случили, и укрепване на закрилата и подкрепата за ЛГБТИ децата в уязвими контексти.
6. Да се повиши експертният опит на професионалистите, работещи с деца, в отговор на специфичните добре нуждите на ЛГБТИК децата в уязвим контекст и да се засили капацитетът им за предотвратяване, разкриване и да реагират на насилие.
7. Да се повиши местният капацитет за справяне с проблемите, свързани с насилието срещу ЛГБТИК деца в уязвим контекст чрез многостепенни и интердисциплинарни перспективи.
8. Да се насърчат промените в нагласите и поведението