Forward

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
24 месеца (февруари 2022 – януари 2024)
Партньори:
Фондация Глас, ЛГБТИ Организация Действие
Финансиран от:
Европейски съюз

За проекта

FORWARD е национален проект, ръководен от 3 граждански ЛГБТИ организации, чиято обща цел е да подобри правата на ЛГБТИ хората в България, чрез осъществяване на цялостна инициатива за институционални промени с фокус върху престъпленията от омраза, основани на ЛГБТИ-фобия, както и други ЛГБТИ проблеми.

Проектът се основава на теорията за изграждане на социални коалиции, при които важни групи идентифицират общия си интерес да подкрепят правата на ЛГБТИ хората. Към членовете на целевите групи (с изключение на широката общественост) ще бъде установен индивидуален подход, тъй като проектът залага на индивидуални срещи с организации, експерти, технократи и политици. Успоредно с това ще се проведат две кампании за повишаване на осведомеността, печелейки подкрепа сред широката общественост. По този начин се постига обединена социална коалиция за промяна на законите.

Проектът ще се ангажира активно с 30 организации на гражданското общество, 30 представители на институции и експертни организации и на поне 15 високопоставени политици от основните политически партии. Ще се потърси тяхната ангажираност да подкрепят законодателството за мотивираните от ЛГБТИ-фобия престъпления от омраза и/или други ЛГБТИК проблеми.

Цели и дейности на проекта

Общата цел на проекта е да подобри правата на ЛГБТИ хората в България чрез прилагане на цялостна инициатива за институционални промени в България с фокус върху престъпленията от омраза, свързани с хомофобия и трансфобски мотиви и достъпа до обществени услуги.