On the Brink of Acceptance Conference

За събитието

DATE
October 1st, 2021
TIME
9:30h EEST
PARTNERS
GLAS Foundation, Youth LGBT organization "Deystvie", NOEMA

BG

С международната конференция “На ръба на приемането” приключваме двугодишното национално начинание на фондациите Билитис, ГЛАС и Младежката ЛГБТ организация Действие за определяне на приоритети и проправяне на пътища към равнопоставеност на ЛГБТИ общността в България!
Конференцията ще информира за резултатите от инициативата и заедно с ключови национални и международни експерти ще търси практически решения на съществуващата дискриминация и стигматизация на ЛГБТИ хората в България.
В първата част на конференцията ще бъде обсъдена Стратегическата рамка на ЛГБТИ движението в България и кои са приоритетите, върху които то трябва да се фокусира през следващите години, а във втората част на конференцията ще се задълбочим в един от поставените приоритети – гарантирането на правата на еднополовите семейства в България.
Не забравяйте да се регистрирате предварително.

EN

In the “On The Brink Of Acceptance” international conference we are closing a two-year national endeavour of setting priorities and paving the way to equality for the LGBTI community in Bulgaria!
The conference will inform about the results of the initiative and together with key national and international stakeholders will explore practical solutions to the existing discrimination and stigmatization of LGBTI people in Bulgaria.
The first part of the conference will discuss the Bulgarian LGBTI Strategic framework and what are the priorities that the movement needs to focus on in the upcoming years, and the second part of the conference will dive deeper into one of the set priorities – ensuring the rights of same-sex families in Bulgaria.
Don’t forget to register for the event.
European CommissionThis conference is part of the BrinkItOn project, funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014- 2020). The content of this conference represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains

Регистрацията е отворена