Благодарим Ви!

Благодарим за Вашето дарение! Вашата щедрост е високо оценена и Вашето дарение ще бъде използвано в подкрепа на правата на ЛГБТИ хората в България. Отправяме нашата най-сърдечна благодарност за Вашия принос! Благодарим Ви за щедростта

Екипът на Фондация „Ресурсен център Билитис

Имаш нужда от съдействие?