fbpx
Новини

В Съвета на Европа се наблюдава изпълнението на делата на българските граждани Я.Т. и П.Х.

от 09.07.2024No Comments

В Съвета на Европа се наблюдава изпълнението на делата на българските граждани Я.Т. и П.Х.

Те осъдиха България, съответно през 2020г и 2022г, за едно и също нарушение, а именно, за това че съдии, извън района на град София, предпочетоха обществения интерес (без да го конкретизират) пред индивидуалното право на транс жалбоподателите на признаване на пола им и отказаха техните молби.
Миналата седмица решението по делото Я.Т. с/у България беше отменено и поради това ще продължи наблюдението върху делото П.Х. с/у България. Съветът на Европа ще разгледа на свое заседание как се изпълнява делото П.Х. най-рано през декември 2024г. Неправителствени организации имат право да предоставят информация относно мерките, които българското правителство взима по отношение на това дело, така че да няма повече подадени жалби от транс хора до ЕСПЧ.
Съветът на Европа ще прекрати наблюдението на делото Я.Т. поради съобщената от българското правителство информация, че след образуването на това дело, Я.Т. е получил признаване на пола в съдебния район на гр. София, след като е променил постоянния си адрес. През януари 2024г, от името на Я.Т., както и от името на TGEU и ILGA-Europe бяха представени пред ЕСПЧ обширни становища за оставяне в сила на оригиналното решение от 2020г. В тези становища се акцентираше върху факта, че правонарушението, допуснато от съдиите в района на гр. Стара Загора, не е признато и не е поправено; че Софийски районен съд не е „4-та инстанция“ за тези съдии, така че да отмени тяхното решение и да признае нарушение на права; че в района на гр. Стара Загора до момента няма нито едно допуснато признаване на пол на транс човек, а са известни откази на двама души – Я.Т. и К.Х. (случаят на последната в момента се разглежда в СЕС, дело С-43/24); че Я.Т. търси санкция заради порочното решение на Окръжен съд Стара Загора, което продължава да съществува в българската съдебна практика и е част от нея и др.
Казусът касае изчерпване на средствата в България, преди да може да се подаде жалба в ЕСПЧ, и тезата, че транс хората не са длъжни да сменят адресната си регистрация и да обикалят съдебни райони в страната, в поредица от опити, преди да имат достъп до ЕСПЧ.
Мнозинството съдии не беше убедено в тези аргументи и с 6 гласа срещу 1, с особено мнение на чешката съдийка, решението на Я.Т. от 2020г беше отменено. Съдиите, обаче, изрично предупредиха и напомниха на българското правителство, че: „43. При тези обстоятелства, недопустимостта на жалбата на [Я.Т.] по изложените тук мотиви не засяга задълженията възложени на Държавата ответник по Член 8 от Конвенцията да извършва правно признаване на промяната на пола.“