fbpx
Новини

Проведоха се национална и международна конференции по проект School’s OUT

В заключителната част на проекта “Открити в училище” (School’s OUT) финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, се проведоха националната и международната конференции, фокусирани върху създаването на по-безопасна училищна среда за ЛГБТИ+ учениците, посредством повишаване на знанията на учителите и хората заети в сферата на образованието.

За проекта “Открити в училище”

Проектът “Открити в училище” (School’s OUT – SOT), финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, обхваща темата за трудностите, с които се сблъскват ЛГБТИ учениците в четирите страни-участнички: Белгия, Италия, Португалия и България. Екипът по проекта си поставя за цел да обучи учители и да подкрепи училищния персонал в успешното прилагане на включващи политики в училище чрез цялостен подход. В дългосрочен план това ще доведе до по-добро психическо благосъстояние на всички ученици в резултат на въвеждането на политики за безопасна и приобщаваща училищна среда за всички.

Национална конференция

Националната конференция се проведе на 17-ти откромври 2022 и се фокусира върху националното положение на ЛГБТИ учениците в България и какво трябва да се подобри, за да се създаде по-безопасна училищна среда за всички. В дискусиите се включиха лектори от сферата на образованието, както и активисти за правата на ЛГБТИ хората. 

Конференцията откри Глория Филипова, координатор проекти във Фондация Билитис. Глория разказа по-подробна информация за проекта “Открити в училище” и дейностите, които бяха извършени през двете години работа по темата. Гостите имаха възможност да чуят повече за националния контекст по темата за приобщаването на ЛГБТИ+ учениците,  победите и трудностите, които срещнахме по време на работата си.

Следваща стъпка в програмата на конференция беше представянето на “Бележник”: мониторинговия доклад на Национална мрежа за децата, който оценява грижата на държавата към децата. Пламена Николова от Национална мрежа за децата сподели за много от трудностите, които учениците срещат в България.

В заключителната част от конференцията се състоя дискусия за предизвикателствата пред ЛГБТИ учениците и добри практики за включващо образование. Модератор в нея беше Глория Филипова, като панелисти се включиха Нели Цветкова,(Сингъл Степ), Венета Лимберова (ЛГБТ организация “Действие”), Мария Веласкес (Заедно в час), Гергана Чолакова, Заедно в час, Мила Желева (ЛГБТИ ученичка), Антонина Атанасова (ЛГБТИ ученичка). В дискусията активно се включиха и гостите на конференцията.

 

Международна конференция

Международната конференция се проведе на 18-ти октомври 2022г. и събра участници от цяла Европа, които да обсъдиха подобряването на приобщаването в сферата на образованието. Участниците имаха възможност да се запознаят с „Програмата за приобщаващ училищен цикъл“, целяща да подкрепи училищата в създаването на по-приобщаващи политики и практики за техните ЛГБТИ ученици и персонал.

В откриващата част на конференция Марайе ван Хуфелен представи проекта „School’s Out“ и програмата „Приобщаващ училищен цикъл“. Участниците имаха възможност да се запознаят в подробности със специално създадената програма, базирана на анализ на добри практики и на актуалната ситуация в училище. Програмата „Приобщаващ училищен цикъл“ включва поредица от обучителни инструменти и информация за тяхното приложение в училище и е достъпна на сайта www.schools.bilitis.org

Първата панелна дискусия по време на международната конференцията включи представители на страните партньори по проекта School’s Out: Белгия, България, Италия и Португалия. Темата на дискусията беше повишаване на осведомеността в консервативна среда, като бяха обсъдени предизвикателствата, добрите практики и научените уроци от прилагането на Приобщаващия училищен цикъл. В дискусията взеха участие Глория Филипова (Билитис)  Марайе ван Хуфелеn (Савария), Сара Соареш (ИЛГА Португалия) и Андреа Ругери (Centro Risorce LGBT ) и беше модерирана от Лили Драгоева (Билитис)

Втората панелна дискусия се състоя след обедната пауза и темата на разговора беше идентифицирането на възможности за насърчаване на приобщаването в училищата на ниво ЕС. Участници в нея бяха Петер Данкмайер от Глобалния алианс за ЛГБТ образование (GALE), който представя проекта UNIQUE (https://www.uniqueproject.eu/) и Мария Айша Бумедиен от Международната организация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансджендър, куиър и интерсекс младежи и ученици (IGLYO)

В заключителната част на конференцията, гостите имаха възможност да чуят гласовете на ЛГБТИ+ учениците. Преди старта на конференцията бяха събрани лични истории за преживяванията на ЛГБТИ+ ученици, като гостите на конференцията успяха да ги чуят изпълнени по емоционален и въздействащ начин от професионални актьори.

European Commission

Събитието е финансирано по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020 г.) по споразумение №856680. Съдържанието на тази статия отразява само мнението на автора и е изцяло на негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация.