Да ти разкажем повече за нас.

Билитис развива, подкрепя и овластява ЛГБТИ общността в България.

През 2004 година, няколко хомо- и бисексуални жени сформират неформална група, в която да общуват помежду си, водени от нуждата да бъдат себе си и да изследват разнообразната ЛГБТИ култура. Така се изгражда малка сплотена общност от куиър жени и се ражда Билитис, първата ЛГБТИ организация, водена от жени и фокусираща се върху женските нужди и права. Моника Писанкънева, основателка на организацията, избира името Билитис. Според легендите, Билитис е най-вярната ученичка на Сафо от остров Лесбос, която е продължила делото на легендарната поетеса, възпяваща любовта между жени.

През годините разширихме обхвата на дейностите си и успяхме да изградим многообразен и отдаден екип. Гордеем се, че от 2009 година сме част от организаторите на София Прайд, както и че заедно с нашите партньори управляваме единствения общностен ЛГБТИ център в България – Rainbow Hub. С всички наши дейности се стремим да развиваме активна и обединена ЛГБТИ общност и вярваме, че заедно можем да изградим по-приемаща и безопасна среда за всички хора в България.

  Катализатор за активизиране

  Катализатор за активизиране

  Катализатор за активизиране

  Катализатор за активизиране

  Катализатор за активизиране

  на ЛГБТИ хората в България

  на ЛГБТИ хората в България

  на ЛГБТИ хората в България

  на ЛГБТИ хората в България

  на ЛГБТИ хората в България

Фондация Билитис

Мисия и ценности

МИСИЯ

Нашата мисия е премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на лесбийки, гей мъже, бисексуални, транс* и интерсекс (ЛГБТИ) хората в България.

 

ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са човешко достойнство, свобода, демокрация, върховенство на закона, равенство, солидарност, справедливост, приобщаване, недискриминация и права на човека. Билитис споделя и утвърждава ценностите на ЕС.

Фондация Билитис

Визия и подход

ВИЗИЯ

Работим за общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран заради това, което е.

 

ПОДХОД

Билитис безкомпромисно защитава равнопоставеността, безрезервно подкрепя и насърчава общността и споделя солидната си интерсекционална експертиза. Подходът ни е основан на правата на човека и прякото участие на нашите общности.

Фондация Билитис

Цели

В изпълнение на своята мисия, ние идентифицирахме четири стратегически приоритета:

  • Развиване, овластяване и подкрепа за ЛГБТИ общността в България.
  • Законодателна промяна за зачитане на човешките права на ЛГБТИ хората в България.
  • Повишаване на информираността и чувствителността на специалисти в различни сфери на обществения живот по ЛГБТИ теми.
  • Повишаване осведомеността относно състоянието на ЛГБТИ правата и демокрацията в България на международно ниво.

Билитис общности

Екипът на Билитис

Pol Naidenov
Директор, Административен мениджър

Пол Найденов

Пол Найденов е първият открит интерсекс активист в България. Той е член и основател на Билитис и T.I.A. (Транс, интерсекс и техните съмишленици). Пол е основател и член на борда на международната интерсекс организация – OII-Europe.
Основните му интереси са съсредоточени в сферата на човешките и граждански права на интерсекс и транс хората и децата. Работи по теми, свързани с достъпа до медицински и социални услуги, правна смяна на пола и социална адаптация на транс и интерсекс хора. По образование е програмист и QA компютърен специалист.
Manuela Popova
Директор, Комуникационен мениджър

Мануела Попова

Мануела е активен доброволец в различни проекти и инициативи вече над 10 години. Участвала е в редица обучения и семинари и е сертифициран лидер на младежки обмени. Учила е връзки с обществеността в Нов Български Университет и има дългогодишен опит в дигиталните комуникации и маркетинг дейностите. Става част от екипа на Билитис през април 2020 г. в ролята си на Комуникационен мениджър. Каузите, които подкрепя, са свързани основно с фениминизъм и ЛГБТИ права. Тя е носител на специален приз „Вдъхновение на годината“, връчен от Български хелзинкски комитет по повод проекта ѝ, насочен към разбиване на стереотипите в обществото „Не ми се обиждай, но…“
Проектен Мениджър

Мира Марс

Координатор

Робин Златаров

Робин е активен доброволец в различни инициативи от близо 7 години. Преди да постъпи в организацията през 2022, той участва в дейностите на Билитис и помага за поддръжката на общностния център Рейнбоу Хъб. Има опит в организацията на събития и воденето на работилници по различни теми.
През 2021, с помощта на Билитис, създава младежката транс група ТрансМисия, чрез която се създава изложбата “Живей своята истина”, както и информационен инстаграм акаунт. В момента учи психология в Нов Български Университет и се интересува от менталното здраве на ЛГБТИ+ общността. Като небинарен активист, ключов фокус на работата му е благополучието и развитието на транс общността в България.
Координатор

Калин Кисьов

Калин е младежки работник и социален активист. Завършил е университета в Лийдс в Обединеното кралство, и има бакалавърска степен по Организационен мениджмънт и Човешки ресурси. Калин е заемал длъжността ,,Представител по въпросите на Равенството и Приобщаването‘‘ в Бизнес факултета на университета в Лийдс, където е част от разработката на обучение по въпросите на многообразието, което всички студенти на университета трябва да преминат в началото на академичния си път. Калин проявява задълбочен интерес в областта на правата на човека, политиката, историята, географията и дипломацията. Участвал е в множество обучения по програма "Еразъм+", има опит в организирането на работилници и мечтае да развие капацитета на Билитис като организация-домакин на такива инициативи. Владее свободно български, английски и испански език.
Miroslava Manavska
Спортен координатор

Мира Манавска

Мирослава се занимава активно със спорт още от детските си години. През 2018 г. пренася опита си от сферата на спорта в доброволческата си дейност към Билитис като Спортен координатор. Заедно с екипа на организацията доразвива София Прайд Спорт (спортната програма, придружаваща София Прайд), и инициира серия от спортни дейности за общността през цялата година. Заедно с това, Мирослава работи по редица международни проекти и дейности на Билитис в сферата на ЛГБТИ правата и спорта.
Има интереси в сферата на холистичното здраве, неформалното образование и психологията, които използва активно в доброволческата си дейност. В момента завършва магистърска степен във ВСУ, специалност Психология, и се обучава в Института по неорайхианска аналитична психотерапия в София.
Silviya Petkova
Адвокат

Силвия Петкова

Силвия е магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 150 научни публикации в български и чуждестранни правни издания, лектор е в редица обучителни семинари за държавни служители. Силвия е инициатор и участник в множество обществени дискусии, свързани с проблемите на законодателството в областта на наказателното право и правата на човека. Има множество специализации в областта на защита правата на човека на Съвета на Европа, сред които право на зачитане на личния и семейния живот; борба с расизма, хомофобията и ксенофобията; борба с речта от омраза и престъпленията от омраза; насилие над жени и домашно насилие.

Стани доброволец в Билитис

Дарители на Билитис

Текущи

Предишни

Стани дарител в Билитис!

Виждаш себе си като част от промяната и искаш да подкрепиш дейността ни? Това е страхотно! Виж начините да го направиш.

Дари ни бъдеще!

Билитис членува в

Имаш нужда от съдействие?