BrinkItOn

На ръба на приемането: Преодоляване на дискриминацията чрез овластяване на ЛГБТИ общността в България

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
28 месеца (юли 2019 – октомври 2021)
Партньори:
Фондация ГЛАС; Младежка ЛГБТ организация Действие; Маркетингова агенция Ноема
Финансиран от:
Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз

За проекта

Основната цел на проектa BrinkItOn, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри нивата на социално приемане на ЛГБТИ хората в България. Проектът предвижда изследване и анализиране на обществените възприятия спрямо ЛГБТИ хората у нас, както и повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общността за формулиране на стратегически цели, които да послужат при разработването на първата стратегия за развитие на ЛГБТИ движението в България. В рамките на проекта ще бъдат привлечени представители на различни заинтересовани страни, които да се ангажират с подкрепа за реализиране на разработената стратегия.

Основни дейности

  • Проучване на нуждите сред представители на ЛГБТИ общностите в цялата страна, както и проучване на нагласите на широката общественост спрямо ЛГБТИ хората.
  • Провеждане на консултации и повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общностите за формулиране на стратегически цели и разработване на национална стратегия на ЛГБТИ движението в България.
  • Организиране на поредица от събития, включително около София Прайд 2020, с цел изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни и мобилизиране на подкрепа за приложение на разработената национална стратегия.
  • Разпространение на информация за целите на стратегията както сред специфично засегнатите общности, така и сред широката публика, и поставяне на темата за равнопоставеността в актуалния обществен дебат.