Narrowing the Margins

Скъсяване на разликите

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
12 месеца (2018г. - 2019г.)
Партньори:
LEAP Sports, Шотландия; SAPLINQ, Словакия; Seitenwechsel Sportverein für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen, Германия; PARIS 2018, Фанция

За проекта

Проектът Narrowing the Margins, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, бе фокусиран върху повишаване на осведомеността и приобщаване на ЛГБТИ хората в сферата на спорта. Основната цел на проекта бе да достигне и ангажира хора от ЛГБТИ общностите в България, Великобритания, Словакия, Германия и Франция, които остават в периферията на спортните дейности. Избраният подход бе иновативен и предвиждаше привличане на неактивните хора посредством неформални дейности и ангажиране в рамките на мащабни европейски спортни състезания

Резултати

Резултати от проекта бяха обобщени в рамките на наръчника Using Major Sports Events To Further LGBTIQ+ Equality: A Practice Toolkit.

В рамките на проекта, партньорите от всяка от 5-те страни-участнички изпратиха свои представители на следните международни първенства:

Можете да научите повече за реализираните дейности в рамките на проекта от това кратко видео.