Bring-In

Изграждане на професионален капацитет за справяне с дискриминацията срещу интерсекс хората и по-добро посрещане на техните нужди

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
24 месеца (март 2020 – февруари 2022)
Партньори:
Panteion University of Social and Political Sciences, Гърция; Symplexis, Гърция; Hatter Society, Унгария; Restorative Justice for All International Institute, Обединеното кралство; Internet of Thing Applications and Multilayer Development LTD, Кипър
Финансиран от:
Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз
Уеб сайт на проекта

За проекта

Основната цел на проекта Bring-In, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да промотира равенство за интерсекс хората в България, Гърция, Унгария и Обединеното кралство, чрез обучение на здравни и социални работници в това да разпознават, предотвратяват и да се справят с дискриминацията срещу интерсекс хора. Едновременно с това проектът цели да повиши информираността на обществото и по темата и да се застъпи за предприемането на мерки за борба с нарушенията на човешките права, с които се сблъскват интерсекс хората.

Основни дейности

  • Проучване и анализ на положението на интерсекс хората в четирите държави, нивата на дискриминация с фокус върху социалната и здравната сфера, както и нивото на защита на човешките права на интерсекс хората.
  • Създаване на международна работна група, която да идентифицира, регистрира и обмени добри практики в полето на интерсекс равенство, които ще бъдат използвани в подготовката на набор от практически ресурси и материали за обучение.
  • Разработване на обучителна програма, включително учебен план на тема интерсекс равенство и обучение за обучители, целящо да подготви местни обучители в провеждането му.
  • Разработване на препоръки по отношение на политики на тема интерсекс равенство на национално и Европейско ниво.
  • Разработване на интерактивна онлайн обучителна платформа за интерсекс равенство, която ще съдържа широк набор от ресурси като онлайн тестове, игри, викторини и курсове, които професионалисти, заинтересовани лица и широката общественост ще мога да използват и разпространяват.