Международна партньорска инициатива на 10 Европейски страни, имаща за цел да елиминира дискриминацията, хомофобията и трансфобията в училищата на Европейския съюз.

Цели: Основният фокус на проекта беше да въведе в употреба в училище и като част от речника на всеки ученик и учител термините човешки права, равно третиране, сексуално и джендър многообразие, включване и недискриминация. Като насърчава учениците и учителите да се запознаят с практики на недискриминация и равно третиране и като адресира въпроси, свързани с хомо-, би- и транссексуалността.

Дейности:

Основните дейности по проекта включваха дизайн, разработване и пускане на 3 уеб сайта: по един за всяка целева група. Всеки уеб сайт е изработен специално да отговори на нуждите на една от целевите групи: учители, ученици и НПО; и неговото съдържание е преведено на съответните национални езици и адаптирано към контекста на участващите страни. Разработване на обучителни модули, които повишават информираността за сексуалните и полови идентичности, както и формират недискриминиращо отношение към тях. Модулите могат да бъдат прилагани от всички учители в избрано подходящо време от учебния процес, както и в извънкласни дейности.

 

Партньори:

  • Белгия: “ILGA-Europe”
  • България: „Билитис”
  • Дания: „LGBT Denmark”
  • Ирландия:„GLEN”
  • Испания: „FELGTB”
  • Латвия: „Mozaika”
  • Румъния: „ACCEPT”
  • Полша: „Campaign against Homophobia”
  • Португалия: „ILGA-Portugal”
  • Швеция: „RFSL”

Интерактивните учебни модули, разработени по проекта бяха пилотно тествани в две училища в София в рамките на един учебен срок и постигнаха високо ниво на приемане и и интерес сред ученици на възраст м/у 14 и 18. Четири практикуващи учители бяха пилотно обучение в прилагане на тренинг модулите. Обучителните модули могат да бъдат предоставени за свободно ползване от преподаватели по всички предмети, както и от училищни администрации, по заявка. Свържете се с нас за повече информация.

 

Проектът беше финансиран от Европейската комисия