Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Международна партньорска инициатива на 10 Европейски страни, имаща за цел да елиминира дискриминацията, хомофобията и трансфобията в училищата на Европейския съюз.

Цели: Основният фокус на проекта беше да въведе в употреба в училище и като част от речника на всеки ученик и учител термините човешки права, равно третиране, сексуално и джендър многообразие, включване и недискриминация. Като насърчава учениците и учителите да се запознаят с практики на недискриминация и равно третиране и като адресира въпроси, свързани с хомо-, би- и транссексуалността.

Дейности:

Основните дейности по проекта включваха дизайн, разработване и пускане на 3 уеб сайта: по един за всяка целева група. Всеки уеб сайт е изработен специално да отговори на нуждите на една от целевите групи: учители, ученици и НПО; и неговото съдържание е преведено на съответните национални езици и адаптирано към контекста на участващите страни. Разработване на обучителни модули, които повишават информираността за сексуалните и полови идентичности, както и формират недискриминиращо отношение към тях. Модулите могат да бъдат прилагани от всички учители в избрано подходящо време от учебния процес, както и в извънкласни дейности.

 

Партньори:

  • Белгия: “ILGA-Europe”
  • България: „Билитис”
  • Дания: „LGBT Denmark”
  • Ирландия:„GLEN”
  • Испания: „FELGTB”
  • Латвия: „Mozaika”
  • Румъния: „ACCEPT”
  • Полша: „Campaign against Homophobia”
  • Португалия: „ILGA-Portugal”
  • Швеция: „RFSL”

Интерактивните учебни модули, разработени по проекта бяха пилотно тествани в две училища в София в рамките на един учебен срок и постигнаха високо ниво на приемане и и интерес сред ученици на възраст м/у 14 и 18. Четири практикуващи учители бяха пилотно обучение в прилагане на тренинг модулите. Обучителните модули могат да бъдат предоставени за свободно ползване от преподаватели по всички предмети, както и от училищни администрации, по заявка. Свържете се с нас за повече информация.

 

Проектът беше финансиран от Европейската комисия